13/02

Corona update: vooruitblik winterseizoen 2021

jdc
Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis wordt het winterseizoen 2021 eentje van beperkte omvang. Op vrijdag 5 februari heeft het Overlegcomité beslist om de huidige maatregelen te verlengen tot 1 april 2021. Het verbod op georganiseerde sportwedstrijden, zoals omschreven in het Ministerieel besluit, werd bijgevolg ook verlengd.

Voorlopig nog geen jeugdwedstrijden

Naast de verlenging van de maatregelen werd ook de versoepeling om wedstrijden voor kinderen met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) te organiseren ook opgeschort. Tot 1 april is het bijgevolg niet mogelijk om wedstrijden te organiseren voor zowel kinderen tot 13 jaar, jongeren vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar en voor personen vanaf 19 jaar. De enige uitzondering die de overheid momenteel toelaat voor de atletieksport zijn wedstrijden voor topsporters met het oog op kwalificatie voor het EK indoor of de Olympische Spelen.

Selectiecriteria indoor micromeetings

Om atleten die in aanmerking komen voor een selectie voor één van deze internationale kampioenschappen de kans te bieden om die selectie af te dwingen, organiseerden we twee indoor micromeetings. Deze wedstrijden kenden een beperkt programma en een beperkt aantal deelnemers. Door de strikte voorwaarden vanuit de overheid voor deelname aan deze wedstrijden en enkele laattijdige afzeggingen waren de reeksen dun bezet. De atleten waren hiervoor op de hoogte en wilden de kans om in competitie te treden toch met beide handen grijpen. De federatie probeert om zoveel mogelijk atleten de kans te bieden aan te treden in competitie, maar is gebonden aan de goedkeuring vanuit de overheid. Op de afgelopen indoor micromeetings kregen atleten die op basis van hun World ranking individueel of in ploegverband kans maken op een internationaal kampioenschap de kans om deel te nemen. Ook atleten die opgenomen zijn in het beleidsplan topsport, vertaald naar prestatie- en ontwikkelingsprogramma’s met extra aandacht voor de speerpuntdisciplines kwamen aan bod. De atleten in kwestie werden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht en op basis van deze criteria werden het programma en de deelnemerslijst samengesteld.

Belgische kampioenschappen

Zoals eerder werd aangekondigd hebben de Vlaamse Atletiekliga en la Ligue Belge Francophone d'Athlétisme samen met de KBAB, Koninklijke Belgische Atletiekbond, en na intens overleg met de bevoegde instanties de goedkeuring verkregen voor de organisatie van de Allianz Belgian Indoor Championships. Daarover kan u hier meer lezen. De keuze voor een BK in beperkte kring werd genomen omdat atleten op nationale kampioenschappen punten kunnen verdienen voor de World ranking van World Athletics. Een hoge plaats op die ranking is nodig indien atleten zich willen kwalificeren voor een internationaal kampioenschap. Daarom de beslissing om alsnog een nationaal kampioenschap te organiseren en geen derde micromeeting.

Ondanks de verlenging van de maatregelen tot 1 april en de strenge voorwaarde om aan te treden in competitie blijft het BK cadetten en scholieren op zaterdag 6 maart en het BK juniores en beloftes op zondag 14 maart onder voorbehoud op de kalender. De verwachting van de federatie is echter dat deze kampioenschappen niet zullen plaatsvinden en we hopen hier zo snel mogelijk meer duidelijkheid over te geven.

Goed nieuws voor het veldlopen

De organisatie van het BK veldlopen kreeg goed nieuws van de Brusselse burgemeester Philippe Close en het Brusselse schepencollege. Op zondag 28 februari vindt het nationaal kampioenschap veldlopen plaats in Brussel. In totaal worden vier wedstrijden georganiseerd met een korte en lange cross voor mannen en vrouwen. Voor elke wedstrijd is een maximum aantal deelnemers van om en bij 40 deelnemers vastgesteld. Alle info over het BK veldlopen kan je hier terugvinden.

We beseffen dat we veel atleten moeten teleurstellen door een gebrek aan competities deze winter. De huidige situatie is allerminst waar we zelf op hadden gehoopt. We blijven intensief onderhandelen op de verschillende beleidsniveaus om de belangen van de atletieksport te verdedigen. Meer info over de huidige maatregelen en de impact op de atletieksport vind je terug op Corona & atletiek.