Webshop

Steeds meer atleten met een handicap vinden de weg naar onze atletiekverenigingen. We noemen hen "G-atleten" of "Atleten met een Handicap" (AMH).

Voor de begeleiding van deze atleten werkt de Vlaamse Atletiekliga nauw samen met Parantee, de koepelfederatie voor sporters met een handicap.

We onderscheiden de volgende klassen:

  • atleten met een fysieke handicap (FYS)
  • atleten met een visuele handicap (VI)
  • atleten met een auditieve handicap (AU)
  • atleten met een verstandelijke handicap (VE)
  • atleten met psychische kwetsbaarheid (PSY)

Atleten met een handicap kunnen, afhankelijk van hun mogelijkheden, deelnemen aan  gewone atletiekwedstrijden, specifieke AMH-wedstrijden of aan G-recrea organisaties.

Info-video over atletiek voor personen met een handicap.

G-indoor athletics

De Vlaamse Atletiekliga organiseert op zondag 12/12 opnieuw een G-indoor waarbij enerzijds het Belgisch Kampioenschap voor atleten met een handicap en anderzijds een recreatieve G-recrea gecombineerd worden.

Programma

Parantee-Psylos

De Vlaamse Atletiekliga werkt nauw samen met Parantee-Psylos, de federatie die alle sporters met een handicap beheert.

Parantee-Psylos

Classificaties

De classificaties worden aangegeven met een cijfer. Meer info vind je in het wedstrijdreglement.
Nationale classificaties (21-71-81) kunnen met onderstaande documenten eenvoudig aangevraagd worden. Andere classificaties worden aangevraagd via classificatie@parantee-psylos.be .

attest verstandelijke handicap (21) attest autismespectrum (81) attest auditieve handicap (91) atleten met een nationale classificatie infofilmpje over classificatie van atleten

Wedstrijden

Atleten met een handicap (AMH) kunnen geïntegreerd deelnemen aan gewone wedstrijden of aan specifieke AMH-wedstrijden. Zij kunnen ook deelnemen aan een BK AMH , EK's, WK's en Paralympische Spelen.

Wedstrijdreglement IPC-erkende wedstrijden Aanvraag IPC-erkenning Wedstrijdindeling Wedstrijdbegeleiding

Begeleiden van AMH-atleten

Hoe ga ik om met een persoon met een handicap?
Hoe gedraag ik me als atleet, trainer, begeleider, ...?

Omgaan met personen met een handicap Opleiding "Begeleiden van atleten met een handicap" Gedragscode
© BELGA

Recordlijsten AMH

Belgische, Europese en wereldrecords van Atleten met een Handicap

Atleten die een Belgisch record verbeteren dienen dit zo snel mogelijk te melden via Paula Vanhoovels, paula@atletiek.be .

Belgische records Loopnummers (alle klassen) Belgische records Kampnummers (alle klassen) Europese- en wereldrecords voor atleten met een fysieke of visuele handicap Europese- en wereldrecords voor atleten met een verstandelijke handicap

Belgian Deaf Sport Committee

Belgian Deaf Sport Committee is de koepelfederatie voor alle dove of slechthorende atleten.

Classificatie voor doven Contact Belgian Deaf sport Committee

Surf naar de website van Parantee-Psylos voor meer info betreffende de atletiek voor atleten met een handicap.

Nieuws