G-Sport Vlaanderen

Eind maart fusioneerden G-sportfederatie Parantee-Psylos en kenniscentrum G-sport Vlaanderen. Daarmee evolueerde de organisatie naar één aanspreekpunt voor alle G-sporters in Vlaanderen. Het nieuwe G-sport Vlaanderen richt zich in de eerste plaats tot alle G-sporters, ook zij die nog niet actief zijn of niet in clubverband sporten. Daarnaast willen ze als middenveldorganisatie via vele samenwerkingen de sport- en beweegkansen van alle personen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en chronische aandoening in Vlaanderen doen toenemen.

Die laatste doelgroep is nieuw voor de federatie en daarmee beantwoordt ze aan de bredere definitie van G-sport die door de Vlaamse regering werd uitgeschreven: G-sport is de verzamelnaam voor elke sportbeoefening of aangepaste beweegvorm van personen met beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening.

Meer dan ooit tevoren richt G-sport Vlaanderen zich op een breed en divers doelpubliek, en bovendien vult elke G-sporter de wijze waarop er aan sport en beweging gedaan wordt, naar eigen wens in: van helemaal inclusief tot exclusief of aangepast, en elke mogelijke tussenvorm daarvan.

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa