Goed bestuur

visie

Beleidsplan en Jaarverslagen

In het beleidsplan van Atletiek Vlaanderen vind je onze plannen voor de toekomst. In de jaarverslagen lees je wat de afgelegde weg reeds heeft gebracht.
algemene-vergadering

Verslagen AV en RvB

Verslagen van de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur, je vindt ze hier.

vergaderen

Verslagen Beleidscommissies

Verslagen van de beleidscommissies Competitie, Running en Jeugd.

vergaderen

Verslagen Commissies

Verslagen van de verschillende commissies.
statuten-en-hr

Statuten en Intern reglement

In haar statuten formuleert een vzw haar bestaansreden en een aantal bij wet verplichte gegevens. Aanvullende afspraken worden geformuleerd in het intern reglement.
weegschaal

Tuchtreglement en Procedurereglement

Klachten worden binnen de federatie opgevolgd op basis van de bepalingen in het Tuchtreglement.
visual-website

Diversiteitscharter

Niemand twijfelt er aan dat atletiek, en meer specifiek het lopen, de meest laagdrempelige sport is die er bestaat. Als federatie zijn we daar ook van overtuigd en daarom willen we ons optimaal open stellen voor alle mogelijke doelgroepen.

gedragscode

Gedragscode

Ieder persoon die een mandaat krijgt van Atletiek Vlaanderen om een taak uit te voeren dient zich te houden aan ethische afspraken en ondertekent een gedragscode.
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa