Iedere vereniging van de Vlaamse Atletiekliga kan een financiering bekomen voor haar jeugdwerking en recreatieve werking door te voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden.

Hieraan gekoppeld worden jaarlijks ook kwaliteitslabels uitgereikt in beide domeinen.

Jeugdsportfonds

Met de steun van Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse Atletiekliga de kwalitatieve werking bij de jeugd via het Jeugdsportfonds.

Reglement Jeugdsportfonds 2017 Overzicht resultaten 2016 Kwaliteitslabels 2016

Recreatiesportfonds

Met de steun van Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse Atletiekliga de kwalitatieve werking bij de recreanten via het Recreatiesportfonds.

Reglement recreatiesportfonds 2017 Overzicht resultaten 2016 Kwaliteitslabels 2016

Fondsen voor doelgroepwerking

De Vlaamse Atletiekliga ondersteunt verenigingen die zich richten naar etnisch-culturele minderheden, vluchtelingen, kansarmen, personen met een handicap, ...
In 2017 zal ruim 20.000 euro verdeeld worden onder de 16 verenigingen die initiatieven nemen gericht naar één of meerdere doelgroepen.

Meer info

Nieuws