Ethisch en gezond

Een gezonde geest in een gezond lichaam...

Hoe kunnen we ons lichaam gezond houden en genieten van onze sport?

Wederzijds respect met grenzen...

nad-7128

Meldpunt van de federatie voor ongewenst gedrag

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? Voel je je mentaal of fysiek misbruikt? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn? PRAAT ER OVER! Je kan met jouw problemen terecht bij de vertrouwenspersonen van jouw club of bij één van de vertrouwenspersonen van Atletiek Vlaanderen: Paula Vanhoovels, 0477/24 90 38 - paula@atletiek.be 
Liesl Van Barel, 02/474 72 21 - liesl@atletiek.be 
Wij nemen elke klacht ernstig en behandelen ze met de nodige discretie. 

Online meldpunt voor ongewenst gedrag

1712buttton-200x200-ro

Geweld en misbruik

Er zijn grenzen in de manier waarop we met mekaar omgaan: seksueel overschrijdend gedrag, geweld, pestgedrag, ... wordt niet getolereerd! “1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. Je kunt elke werkdag met 1712 bellen of chatten. Mailen kan altijd. Meer info en de openingsuren vind je op 1712.be”
gedragscode

Gedragscodes en handelingsprotocol

Competitiesporter of vrijetijdssporter: we hebben respect voor mekaar!
beeld-website

Transpersonen

Atletiek Vlaanderen heeft een beleid voor integratie van transpersonen ontwikkeld waarbij inclusie centraal staat.

running-co

Gezonde tips

Als we willen sporten is het belangrijk om blessures te vermijden. Dat kan door de belasting geleidelijk aan op te drijven, gepaste kleding en schoeisel te voorzien, gezond te eten en te drinken, ...
belga

Sporten op de weg

Als jogger maak je voor je sportbeoefening vast meer dan eens gebruik van de openbare weg. Wist je dat er een verkeersgids bestaat die verkeersveiligheid onder de aandacht brengt in de sportsector?
doping

Anti-Doping

Zijn voedingssupplementen nodig? Moet ik een toestemming aanvragen om bepaalde medicatie te mogen gebruiken?
belgaimage-66581995-full

Verzekeringen

Wie sport kan ook gekwetst raken. Wat is een sportongeval en waarvoor ben je verzekerd? Hoe geef je het ongeval aan? Hier kan je alle nodige informatie raadplegen.
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa