Anti-Doping

doping

Elke sporter kan onderworpen worden aan een dopingcontrole. Deze controles gebeuren in Vlaanderen door het Nationaal Anti Doping Agentschap (NADO) van de Vlaamse Gemeenschap.

Wat is doping?
Hoe verloopt een dopingcontrole? bekijk hier de video

Dopeer je niet onbewust!

Bepaalde geneesmiddelen of voedingssupplementen bevatten verboden stoffen. Let daarmee op! Neem nooit medicijnen of voedingssupplementen in zonder voorschrift of advies van een (sport)arts of voedingsdeskundige.

Wat als je ziek bent?

Ga naar je (sport)arts en zeg dat je een sporter bent die mogelijk een dopingcontrole moet ondergaan. Controleer samen met je arts de geneesmiddelenlijst op dopingvrij.vlaanderen zodat je weet of er een verboden stof in je geneesmiddel zit. Als het geneesmiddel een verboden stof bevat, vraag je samen met je (sport)arts een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) aan.

Wat met voedingssupplementen?

Neem alleen voedingssupplementen als je (sport)arts of voedingsdeskundige dat nodig acht. Een      aantal voedingssupplementen bevatten stoffen die niet op het etiket vermeld staan. Sommige firma’s laten hun voedingssupplementen controleren volgens de regels van de kunst voor ze op de markt worden gebracht. Dan ben je zeker dat ze geen verboden stoffen bevatten. Een overzicht van die supplementen vind je op:

Kies voor deze supplementen als je de kans op contaminatie zo klein mogelijk wil houden.

Wat is een toestemming wegens therapeutische noodzaak TTN)?

Een attest van je behandelend arts volstaat al verschillende jaren niet meer als toelating om verboden stoffen om medische redenen te nemen, behalve voor minderjarigen in Vlaanderen. De TTN-commissie moet nu toestemming verlenen. Dien samen met je arts een aanvraag in om die TTN te verkrijgen. Alle informatie daarover vind je op dopingvrij.vlaanderen in de rubriek Geneesmiddelen, supplementen en TTN.

Meer info: TTN

Eliteatleten

Eliteatleten die door NADO Vlaanderen erkend worden als elitesporter zijn verplicht om whereabouts in te vullen. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht door NADO Vlaanderen, die hen verder informeert over de gangbare procedure. Meer info.

Tuchtreglement

Intern tuchtreglement.pdf mbt. dopinggebruik

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa