30/12

Corona update: versoepelingen voor jeugdwedstrijden

-jd69497-00002
De eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen zitten erop. Dankzij de vele inspanningen van de wedstrijdorganisatoren kregen zoveel mogelijk atleten de kans om deze winter opnieuw aan competities deel te nemen. De Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga voert op basis van die positieve evaluatie twee versoepelingen door die ingaan vanaf 7 januari 2022.

De eerste versoepeling is van toepassing op de begeleiders. Het aantal toegelaten begeleiders op wedstrijden voor atleten jonger dan 18 jaar was beperkt tot één begeleider per atleet. De Raad van Bestuur van de federatie heeft nu beslist om het aantal begeleiders voor minderjarige atleten op outdoorwedstrijden te verhogen naar twee begeleiders per atleet. Daarbovenop zijn horeca-activiteiten op outdoorwedstrijden ook mogelijk, rekening houdend met de geldende maatregelen voor de horeca. Opgelet, voor indoorwedstrijden blijft het aantal toegelaten begeleiders voorlopig beperkt tot één begeleider voor elke minderjarige atleet en zijn horeca-activiteiten niet mogelijk.

De tweede versoepeling heeft betrekking op indoorwedstrijden voor atleten jonger dan 18 jaar. Voordien gold een beperking tot en met 50 atleten, waarmee de regels voor indoorwedstrijden voor minderjarige atleten in lijn lagen met de regels voor het jeugdwerk. Nu werd door de Raad van Bestuur beslist om dat aantal op te drijven naar 100 deelnemers, waardoor op indoorwedstrijden voor atleten jonger 18 jaar vanaf nu 100 atleten aanwezig mogen zijn per tijdslot in plaats van 50.

Voor wat trainingen betreft zijn dezelfde regels van toepassing als voor wedstrijden. Op trainingen voor minderjarige atleten is geen publiek toegelaten, maar wel één begeleider op indoor trainingen en vanaf 7 januari twee begeleiders op outdoor trainingen.

Meer info op Corona & Atletiek.