Webshop
 • Huidige maatregelen - Update 1 oktober 2021
 • Back on the Track
  • Voorinschrijvingen verplicht - Atletiek.nu
  • Natuurlopen & vrije joggings
 • FAQ Corona - Veelgestelde vragen
 • Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

 

Huidige maatregelen - Update 1 oktober 2021 

Hier vind je een overzicht van alle huidige coronamaatregelen m.b.t. de sportsector na het Overleg Comité van 20 augustus 2021 en de publicatie van het Ministerieel Besluit van 25 augustus. Een overzicht van alle huidige maatregelen vind je terug op info-coronavirus.be

 • Algemeen

  • Sinds 1 september zijn geen coronamaatregelen meer van toepassing bij het sporten. Zo gelden er geen limieten meer op het aantal sporters en ook contact tijdens het sporten is mogelijk zonder beperkingen. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd als niet-georganiseerd verband.
  • De densiteitsregels (30m²/10m²) voor sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.
  • Kleedkamers en douches zijn opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken.
  • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden zijn mogelijk zonder beperkingen op het aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt.
  • OPGELET: Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.
 • Mondermaskers

  • Mondmaskers zijn niet langer verplicht in indoor en outdoor sportinfrastructuren, tenzij dit expliciet wel zo bepaald is door het lokale bestuur en hierover signalisatie is aangebracht.
  • Het dragen van een mondmasker door trainers is niet nodig.  
  • Kinderen tot 13 jaar moeten sowieso geen mondmasker dragen.

  • Een mondmaskers is enkel nog verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in de volgende gevallen:
   • Binnenruimtes van het openbaar vervoer, stations en luchthavens
   • Zorginstellingen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, ...)
   • Personeel en de klanten bij de medische en niet-medische contactberoepen (kappers)
   • Bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen en meer dan 750 personen buiten waar niet gewerkt wordt met het Covid Safe Ticket.
 • Voorinschrijven wedstrijden

  • Voor atletiekwedstrijden blijven voorinschrijvingen verplicht voor de rest van het huidige zomerseizoen, waaronder alle pistewedstrijden en stratenlopen.

  • Tijdens het komende winterseizoen zal er voor veldlopen en indoormeetings nog steeds een verplichte voorinschrijving gelden. Dit gaat niet meer het geval zijn voor stratenlopen

 • Publiek tijdens evenementen

  • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 500 personen en outdoor onder de 750 personen blijft.
  • Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:
   • Je werkt ZONDER Covid Safe Ticket
    • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
    • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
    • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
    • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
    • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
   • Je werkt MET een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
    • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
    • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
    • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
    • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
    • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
  • Gelieve duidelijk te communiceren voor welke optie je kiest zodat elke atleet, toeschouwer, medewerker en jurylid weet welke maatregelen van kracht gaan zijn.
 • Sportkampen

  • Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden binnenkort geüpdatet.
 • Indoor infrastructuur

  • Sinds 1 september is het gebruik van CO2-meters verplicht in alle sportinfrastructuur. 
  • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
  • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samenkomen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
   • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
   • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
   • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.
   • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.
   • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
  • Uitzondering: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen voor sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals geduid in het basisprotocol sport en corona.
 • Hygiëne richtlijnen

  • Blijf thuis indien je ziek of verkouden bent.
  • De hygiëneregels blijven essentieel. Dus was regelmatig je handen en vermijd contact met je gezicht.
  • Voorzie de toiletten van ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes voor de lavabo.
  • Hang desinfecterende handgel op bij de ingang van de accommodatie.
  • Zorgen dat atleten en trainers zowel zichzelf als hun materiaal regelmatig desinfecteren.
  • Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk gemeenschappelijke contactoppervlakken moeten aangeraakt worden (vb. deurklinken).
  • Ontsmet regelmatig de gemeenschappelijke contactoppervlakken (vb. deurklinken).
  • Koop het nodige hygiënisch materiaal, bestel voldoende voorraad en maak afspraken over wie de stock beheert.
  • Ontdek welk hygiënisch materiaal je moet aankopen voor een goede hygiëne-set
  • Maak gebruik van onze pictogrammen om alle maatregelen en richtlijnen duidelijk te maken. 

 

Back on the Track

Voorinschrijvingen - Atletiek.nu 

Voor sportwedstrijden blijven voorinschrijvingen nog steeds verplicht, waardoor je ter plaatse niet kan inschrijven! Raadpleeg ook altijd de website van de organisator voor eventuele extra richtlijnen voor, tijdens én na de wedstrijd.

De Vlaamse Atletiekliga werkt hiervoor samen met Atletiek.nu. Dit programma maakt het onder andere mogelijk om te werken met (betaalde) voorinschrijvingen. Maak kennis met Atletiek.nu dankzij deze online infosessie. Meer info kan je hier terugvinden.

Natuurlopen & vrije joggings

Ondanks de moeilijke omstandigheden moedigen we de organisatie van natuurlopen & vrije joggings voor recreatieve lopers, aan. Gebruik hiervoor het draaiboek natuurloop of vrije jogging om de organisatie corona-proof te laten verlopen.  

 

FAQ Corona - Veelgestelde vragen

Alle vragen die de Vlaamse Atletiekliga heeft ontvangen, worden verzameld en beantwoord in onze FAQ Corona - Veelgestelde vragen.  Voor meer vragen en antwoorden kan je ook terecht op de federale FAQ.

 

Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

Wanneer een lid van jouw atletiekclub besmet is met COVID-19, onderneem je best zo snel mogelijk actie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In het stappenplan Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? geven we een overzicht van de mogelijke stappen die je als club kan nemen in een dergelijke situatie. 

Nieuws