Webshop
 • Huidige maatregelen - Update 7 maart 2022
  • Algemeen
  • Wedstrijden
  • Sportkampen
  • CO2-meters indoor infrastructuur
 • FAQ Corona - Veelgestelde vragen
 • Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

 

Huidige maatregelen - Update 7 maart 2022 

 • Algemeen

  • Op 4 maart 2022 besliste het overlegcomité om vanaf 7 maart 2022 te schakelen naar code geel, wat inhoudt dat alle beperkende maatregelen voor het randgebeuren in de sportsector wegvallen. Er is dus geen mondmaskerplicht meer in sportinfrastructuur, de beperkingen op publiek vallen weg en er is ook geen maximale groepsgrootte meer voor sportkampen.
  • Een overzicht van alle huidige maatregelen vind je terug op info-coronavirus.be
  • Meer info over de coronabarometer, de kleurcodes en de bijhorende maatregelen vind je hier
 • Wedstrijden

  • Publiek is toegelaten zonder beperkingen, want de verplichting om het Covid Safe Ticket te vertonen vervalt.
  • De mondmaskerplicht is niet meer van kracht.
  • Geen beperkingen in het aantal deelnemers
  • Verplichte voorinschrijving via Atletiek.nu blijft van toepassing. Dit maakt het mogelijk om te werken met (betaalde) voorinschrijvingen. Maak kennis met Atletiek.nu dankzij deze online infosessie en meer info kan je hier terugvinden.
 • Sportkampen
  • Geen beperkende maartregelen meer van kracht.
 • CO2-meters indoor infrastructuur

  • Het gebruik van CO2-meters is verplicht in alle sportinfrastructuur
  • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
  • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samenkomen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
   • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
   • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
   • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.
   • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.

 

FAQ Corona - Veelgestelde vragen

Alle vragen die de Vlaamse Atletiekliga heeft ontvangen, worden verzameld en beantwoord in onze FAQ Corona - Veelgestelde vragen.  Voor meer vragen en antwoorden kan je ook steeds terecht op de federale FAQ.

 

Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

Wanneer een lid van jouw atletiekclub besmet is met COVID-19, onderneem je best zo snel mogelijk actie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In het stappenplan Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? geven we een overzicht van de mogelijke stappen die je als club kan nemen in een dergelijke situatie. 

Nieuws