• Huidige maatregelen in de sport - Update 23 oktober 2020
  • Code oranje en nieuwe beslissingen overlegcomité 
  • Algemeen
  • Accommodatie 
  • Trainingen 
  • Sportevenementen 
  • Hygiëne
 • Back on the Track
  • Safe Crossing
  • Heropstart competities
  • Voorinschrijvingen verplicht - Atletiek.nu
  • Vrije joggings en natuurlopen voor recreatieve lopers
  • Verslagen
 • FAQ Corona - Veelgestelde vragen
 • Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?
 • Richtlijnen voor sportkamporganisatoren 
 • Welkom in de clubkantine 
 • Fondsen corona-proof  

 

Huidige maatregelen in de sport - Update 23 oktober 2020 

Sinds woensdag 14 oktober is code oranje van kracht in de sportwereld. Op vrijdag 23 oktober heeft het overlegcomité extra maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn in lijn gebracht met alarmniveau 4. De maatregelen lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

Code oranje en nieuwe beslissingen overlegcomité

 • -12 jaar:
  • Alles blijft zoals het was: trainingsbubbels van max. 50 atleten, zonder mondmasker en geen social distancing
 • +12 jaar:
  • Voor buitenactiviteiten (outdoor) blijft alles zoals het was:
   • Trainingsbubbel van max. 50
   • Geen social distancing (voor zover dit noodzakelijk is voor het beoefenen van de sport)
   • Geen mondmasker tijdens het sporten
  • Voor binnenactiviteiten (indoor): 
   • Enkel nog contactloos sporten mogelijk, dus afstandsregel van 1,5m ten allen tijde respecteren
   • Geen mondmasker tijdens het sporten
   • De grootte van de trainingsbubbel hangt van de beschikbare ruimte (zie hieronder bij densiteitsregels)
 • De densiteitsregels voor +12 (niet van toepassing bij -12):
  • 1 persoon per 30m² (dynamisch, bv. door elkaar lopen tijdens oefeningvormen)
  • 1 persoon per 10m² (statisch bv. fitness of krachtzaal, ter plaatse oefeningen uitvoeren)
 • Douches en kleedkamers sluiten
 • Clubkantines sluiten
 • Toeschouwers zijn niet toegelaten op training
 • Wedstrijden
  • Vanaf de leeftijdscategorie juniores kunnen wedstrijden niet plaatsvinden zolang de maatregelen van kracht zijn
  • Voor de leeftijdscategorieën van kangoeroes tot en met scholieren kunnen wedstrijden wel plaatsvinden en er mag 1 volwassene aanwezig zijn per atleet
  • Bij indoorwedstrijden dienen cadetten en scholieren steeds 1,5m afstand te houden, waardoor wedstrijden vanaf 400m niet mogelijk zijn en bij wedstrijden van 60m en 200m moet steeds 1 baan tussen worden gelaten

Algemeen

 • Blijf thuis indien je ziek of verkouden bent.
 • De hygiëneregels blijven essentieel. Dus was regelmatig je handen en vermijd contact met je gezicht.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar bij het betreden van de sportaccommodatie.
 • Er zijn twee uitzonderingen waarop je geen mondmasker moet dragen:
  • Atleten tijdens trainingen
  • -12 jarigen
 • Blijf zoveel mogelijk in de buitenlucht, hier kan een virus zich moeilijker verspreiden. In gesloten ruimtes moet je de afstandsregels respecteren.
 • De risico-inschatting van de COVID-19 epidemie is uitgedrukt in vier kleurcodes. Op basis van deze kleurcodes worden 4 scenario’s uitgewerkt om de organisatie van de sport op een veilige manier te organiseren.
 • Je kan ook nog steeds gebruik maken van onze pictogrammen ter visualisatie van de richtlijnen.

 Trainingen  

 • Sportactiviteiten outdoor blijven mogelijk zonder social distancing binnen de trainingsbubbel.
 • Sportactiviteiten indoor waarbij social distancing (afstandsregel van 1,5 meter) niet gegarandeerd kunnen worden, worden verboden voor alle sporters boven 12 jaar. Hou rekening met de densiteitsregels om dit te bereken. 
  • Indien de afstandsregels wel gegarandeerd kunnen worden, kunnen de sportactiviteiten indoor wel plaatsvinden. 
  • Fitness- en krachtlokalen kunnen openblijven indien de afstandsregels gegarandeerd worden. Zo niet, moeten ze sluiten. 
 • De trainingsbubbel bestaat uit maximaal 50 personen (incl. trainer), indien de accomodatie het toelaat (zie densiteitsregels).
 • Er moet steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig zijn.
 • Een goede handhygiëne blijft belangrijk. Was je handen steeds voor en na training en maak gemeenschappelijk sportmateriaal altijd schoon voor en na het sporten.
 • Er geldt een registratieplicht. De contactgegevens van elke atleet en bezoeker (of deelnemer per huishouden) worden geregistreerd in het kader van contact tracing (de contactgegevens bestaan uit een naam en telefoonnummer of e-mailadres).
 • Het gebruik van een mondmasker voor trainers en toezichters blijft aangeraden.
 • Tijdens trainingen mag er geen publiek aanwezig zijn. Tenzij dat nodig is om jonge kinderen of mensen met een beperking te begeleiden.

Accommodatie

 • Kleedkamers en douches moeten verplicht sluiten.
 • De clubkantine moet verplicht sluiten.
 • Organiseer éénrichtingsverkeer in de accommodatie door een aparte in- en uitgang te creëren.
 • Organiseer een ‘Kiss & Ride’-zone zodat er geen samenscholing plaatsvindt aan de parking.
 • Bereken het aantal toegelaten atleten en trainingsbubbels op de piste aan de hand van onze Excelsheet. Op die manier kan je het kruisen van verschillende trainingsbubbels vermijden. Hou je rekening met de densiteitsregels (zie hierboven).

Hygiëne

 • De club heeft tijdens elk trainingsmoment een toezichter ter plaatse die zorgt dat iedereen de hygiëne- en veiligheidsregels naleeft. Deze persoon mag niet tezelfdertijd trainer of atleet zijn en behoort niet tot een risicogroep.
 • Voorzie de toiletten van ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes voor de lavabo.
 • Hang desinfecterende handgel op bij de ingang van de accommodatie.
 • Zorgen dat atleten en trainers zowel zichzelf als hun materiaal regelmatig desinfecteren.
 • Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk gemeenschappelijke contactoppervlakken moeten aangeraakt worden (vb. deurklinken).
 • Ontsmet elk uur de gemeenschappelijke contactoppervlakken (vb. deurklinken).
 • Koop het nodige hygiënisch materiaal Bestel voldoende voorraad en maak afspraken over wie de stock beheert.

 

Back on the Track

Safe crossing ! NIEUW !

Na de kampioenschappen en micromeetings van afgelopen weken kijken veel clubs, trainers en atleten al vooruit naar het komende winterseizoen. Voor de organisatie van veldlopen moeten organisatoren nog steeds rekening houden met de gelden maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus. De Vlaamse Atletiekliga heeft daarom het draaiboek Back on the Track - Safe Crossing opgemaakt om de clubs te ondersteunen bij de voorbereidingen van hun veldloop en hun aanvraag bij het lokaal bestuur.

De uitvoering van dit draaiboek is afhankelijk van de verdere evolutie van het COVID-19 virus en kan steeds verder aangepast worden aan de omstandigheden en overheidsrichtlijnen. In elk geval vragen wij aan de organisatoren, maar ook atleten, toeschouwers, medewerkers en jury om alle richtlijnen serieus te nemen en deze plichtsbewust en solidair op te volgen. Het COVID-19 virus is nog steeds aanwezig, en ons gedrag is bepalend om de verspreiding van dit virus tegen te gaan.

Heropstart competitie

Het draaiboek Back on the Track - Heropstart competities geeft duidelijke richtlijnen aan voor een "corona-proof" organisatie. Na de Nationale Veiligheidsraad van donderdag 20 augustus werd het draaiboek geüpdatet. We vragen aan onze clubs om alle informatie door te nemen in functie van de voorbereiding van hun organisatie(s) en te overleggen met het lokale bestuur.

Als club kan je ook gebruik maken van de lijsten van beschikbare medewerkers tijdens een jeugdmeeting of open meeting en van het COVID Event Risk Model van de Vlaamse Overheid ter ondersteuning van de aanvraag  van een organisatie bij het lokaal bestuur. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event.

Lijst van beschikbare medewerkers tijdens een jeugdmeeting 
Lijst van beschikbare medewerkers tijdens een open meeting
COVID Event Risk Model 

Voorinschrijvingen verplicht - Atletiek.nu 

Hou er rekening mee dat er enkel wordt gewerkt met voorinschrijvingen en dat je niet ter plaatse kan inschrijven! Raadpleeg ook altijd de website van de organisator voor eventuele extra richtlijnen voor, tijdens én na de wedstrijd. De Vlaamse Atletiekliga werkt samen met Atletiek.nu, dit is een intuïtieve applicatie speciaal ontwikkeld voor het makkelijk en geavanceerd beheren van een atletiekwedstrijd. Dit programma maakt het onder andere mogelijk om te werken met (betaalde) voorinschrijvingen.

Maak kennis met Atletiek.nu dankzij deze online infosessie. Je kan deze informatie ook terugvinden op onze website.   

Vrije joggings en natuurlopen voor recreatieve lopers

Wij moedigen vanaf 1 juli de organisatie aan van vrije joggings en natuurlopen voor recreatieve lopers, zie corona draaiboek natuurloop of vrije jogging. Voor de organisatie van wegwedstrijden verwijzen wij naar de overheidsrichtlijnen in het protocol voor sportevenementen en toolbox voor sportevenementen (p. 7-8).

Verslagen 

De verslagen van de werkgroep "Back on the Track", om de hervatting van wedstrijden te onderzoeken en, waar nodig, aan te passen aan de richtlijnen van de overheden, kan je hier nalezen.  

Verslag 8 oktober 2020
Verslag 8 september 2020
Verslag 28 juli 2020
Verslag 23 juli 2020
Verslag 23 juni 2020
Verslag 3 juni 2020
Verslag 22 mei 2020
  

 

FAQ Corona - Veelgestelde vragen

Alle vragen die de Vlaamse Atletiekliga heeft ontvangen, worden verzameld en beantwoord in onze FAQ Corona - Veelgestelde vragen.  

 

Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

Wanneer een lid van jouw atletiekclub besmet is met COVID-19, onderneem je best zo snel mogelijk actie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In het stappenplan Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? geven we een overzicht van de mogelijke stappen die je als club kan nemen in een dergelijke situatie. 

 

Richtlijnen voor sportkamporganisatoren 

Deze zomer is het mogelijk om sportkampen te organiseren, rekening houdend met de maatregelen opgelegd door de overheid. Om atletiekclubs te ondersteunen hebben we alle richtlijnen voor sportkamporganisatoren verzameld om alle elementen binnen de organisatie van een sportkamp in kaart te brengen, zodat elke club goed geïnformeerd aan de slag kan gaan om veilig een sportkamp te organiseren. De richtlijnen omvatten ook een stappenplan bij het (vermoeden) van een besmetting met COVID-19 van één van de deelnemers.  

 

Welkom in de clubkantine

Als gevolg van de strengere maatregelen van het Overlegcomité moeten clubkantines verplicht sluiten. De nieuwe maatregelen gelden voorlopig tot en met 19 november.

In Welkom in de clubkantine geven we een overzicht van de noodzakelijke preventiemaatregelen om de contacten tussen medewerkers en de bezoekers zo veilig mogelijk te laten verlopen. Van zodra het Overlegcomité het opnieuw mogelijk maakt om de clubkantine te open, kan je deze infofiche gebruiken om op veilig de kantine te heropenen. 

 

Fondsen corona-proef

Omdat verschillende activiteiten in deze coronaperiode niet kunnen doorgaan werd, na overleg met Sport Vlaanderen, zowel het reglement van het Jeugdsportfonds 2020 als dat het Recreatiesportfonds 2020 aangepast. Zo kunnen wél nog punten toegekend worden voor activiteiten die reeds voorzien waren/zijn maar wegens COVID-19 niet konden/kunnen doorgaan en anderzijds worden initiatieven beloond die leden tijdens de thuisperiode aanzetten tot bewegen. 

Bij de aanvaarde kosten worden in beide projecten ook communicatiekosten voorzien, waarmee ingespeeld wordt op het groeiend aandeel van online initiatieven. Op deze manier hopen we de fondsen ook in 2020 maximaal te kunnen verdelen bij de clubs.

De aangepaste reglementen kan je hier terugvinden. De indiendata blijven ongewijzigd.
Voor verdere info betreffende fondsen:
Jeugdsportfonds: Liesl Van Barel - 02/474 72 21
Recreatiesportfonds: Paula Vanhoovels - 02/474 72 22

Nieuws