De Vlaamse Atletiekliga vertaalt de nieuwste maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19 steeds naar de praktijk voor atletiekclubs. Hieronder vind je een overzicht van alle richtlijnen en steunmaatregelen.

 • Laatste stand van zaken
 • FAQ Corona - Veelgestelde vragen
 • Back on the Track
 • Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?
 • Richtlijnen voor sportkamporganisatoren 
 • Welkom terug in de clubkantine 
 • Fondsen corona-proof

  

Laatste stand van zaken 

In onze laatste stand van zaken kan je nalezen wat de huidige algemene richtlijnen zijn, welke hygiëne maatregelen je moet treffen, hoe je de accommodatie 'corona-proof' maakt en wat er momenteel opnieuw mogelijk is. Je kan ook nog steeds gebruik maken van onze pictogrammen ter visualisatie van de richtlijnen en het Excelsheet om te berekenen hoeveel atleten toegelaten worden op de piste om het kruisen van verschillende trainingsbubbels te vermijden. 

 

FAQ Corona - Veelgestelde vragen

Alle vragen die de Vlaamse Atletiekliga heeft ontvangen, worden verzameld en beantwoord in onze FAQ Corona - Veelgestelde vragen

 

Back on the Track

Heropstart competities  

Ontdek het draaiboek Back on the Track - Heropstart competities, welke duidelijke richtlijnen geeft voor een "corona-proof" organisatie. Na de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli werd het draaiboek geüpdatet. We vragen aan onze clubs om alle informatie door te nemen in functie van de voorbereiding van hun organisatie(s) en te overleggen met het lokale bestuur.

Als club kan je ook gebruik maken van de lijsten van beschikbare medewerkers tijdens een jeugdmeeting of open meeting en van het COVID Event Risk Model van de Vlaamse Overheid ter ondersteuning van de aanvraag  van een organisatie bij het lokaal bestuur. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event.

Lijst van beschikbare medewerkers tijdens een jeugdmeeting 
Lijst van beschikbare medewerkers tijdens een open meeting
COVID Event Risk Model 

Wij moedigen vanaf 1 juli de organisatie aan van vrije joggings en natuurlopen voor recreatieve lopers, zie corona draaiboek natuurloop of vrije jogging. Voor de organisatie van wegwedstrijden verwijzen wij naar de overheidsrichtlijnen in het protocol voor sportevenementen en toolbox voor sportevenementen (p. 7-8).

Wedstrijdkalender

Vanaf 1 augustus zijn officiële wedstrijden opnieuw mogelijk. De nieuwe wedstrijdkalender kan je hier terugvinden.

Micromeetings

Gezien de verslechterende Covid-19-statistieken werden de overheidsregels de afgelopen weken verstrengd, hierdoor wilden of mochten veel clubs hun meeting niet meer organiseren. Omdat we toch zoveel mogelijk kansen op wedstrijden willen aanbieden aan de atleten, geven we de mogelijkheid aan onze clubs om micromeetings in te richten.

Micromeetings zijn kleinschalige meetings welke vergelijkbaar zijn met de testwedstrijden in juli, maar dan met officiële (gehomologeerde) resultaten. Gezien de huidige gezondheidssituatie vinden deze organisaties plaats zonder toeschouwers, enkel trainers worden toegelaten. De Vlaamse Atletiekliga zal het initiatief nemen om deze organisaties aan te bieden voor eliteatleten en de Vlaamse top in de gekozen disciplines, zij moedigt daarnaast de clubs aan om micromeetings te organiseren voor de bredere atletiekgemeenschap.

Gezien de wedstrijd achter gesloten deuren plaatsvindt met een beperkt deelnemersaantal kan dit concept niet georganiseerd worden voor de benjamins-pupillen-miniemen. Wij moedigen voor deze groep de organisatie van (niet-officiële) testmeetings in eigen club aan zodat deze atleten ook kans krijgen op een extra wedstrijd.

Kernprincipes

 • De micromeetings dienen op een kleine schaal georganiseerd te worden voor maximaal 100 atleten uit de eigen club of regio.
 • De meeting kan in samenwerking met andere clubs uit de regio georganiseerd worden.
 • De wedstrijden kunnen ofwel per thema/discipline(groep) georganiseerd worden, of in verschillende disciplines.
 • Categorieën (vanaf cadet) kunnen gecombineerd worden behalve wanneer het gewicht van het werptuig of de hordenhoogte verschillend zijn.

Hoe aanvragen?

Clubs kunnen vanaf nu tem volgende week vrijdag 7 augustus in Alabus hun micromeeting aanvragen.
Meer info over het concept micromeetings kan je hier terugvinden.

 

Voorinschrijvingen verplicht!

Hou er rekening mee dat er enkel wordt gewerkt met voorinschrijvingen en dat je niet ter plaatse kan inschrijven! Raadpleeg ook altijd de website van de organisator voor eventuele extra richtlijnen voor, tijdens én na de wedstrijd. De Vlaamse Atletiekliga werkt samen met Atletiek.nu, dit is een intuïtieve applicatie speciaal ontwikkeld voor het makkelijk en geavanceerd beheren van een atletiekwedstrijd. Dit programma maakt het onder andere mogelijk om te werken met (betaalde) voorinschrijvingen.

Maak kennis met Atletiek.nu dankzij deze online infosessie. Je kan deze informatie ook terugvinden op onze website.

 

Verslagen 

De verslagen van de werkgroep "Back on the Track", om de hervatting van wedstrijden te onderzoeken en, waar nodig, aan te passen aan de richtlijnen van de overheden, kan je hier nalezen.  

Verslag 28 juli 2020
Verslag 23 juli 2020
Verslag 23 juni 2020
Verslag 3 juni 2020
Verslag 22 mei 2020
 

 

Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

Wanneer een lid van jouw atletiekclub besmet is met COVID-19, onderneem je best zo snel mogelijk actie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In het stappenplan Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? geven we een overzicht van de mogelijke stappen die je als club kan nemen in een dergelijke situatie.

 

Richtlijnen voor sportkamporganisatoren 

Deze zomer is het mogelijk om sportkampen te organiseren, rekening houdend met de maatregelen opgelegd door de overheid. Om atletiekclubs te ondersteunen hebben we alle richtlijnen voor sportkamporganisatoren verzameld om alle elementen binnen de organisatie van een sportkamp in kaart te brengen, zodat elke club goed geïnformeerd aan de slag kan gaan om veilig een sportkamp te organiseren. De richtlijnen omvatten ook een stappenplan bij het (vermoeden) van een besmetting met COVID-19 van één van de deelnemers. 

 

Welkom terug in de clubkantine

Sinds 8 juni kunnen horecazaken opnieuw hun deuren openen. Dat betekent dat de kantine op de club als drinkgelegenheid ook opnieuw kan openen. In Welkom terug in de clubkantine geven we een overzicht van de noodzakelijke preventiemaatregelen om de contacten tussen medewerkers en de bezoekers zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 

Fondsen corona-proef

Omdat verschillende activiteiten in deze coronaperiode niet kunnen doorgaan werd, na overleg met Sport Vlaanderen, zowel het reglement van het Jeugdsportfonds 2020 als dat het Recreatiesportfonds 2020 aangepast. Zo kunnen wél nog punten toegekend worden voor activiteiten die reeds voorzien waren/zijn maar wegens COVID-19 niet konden/kunnen doorgaan en anderzijds worden initiatieven beloond die leden tijdens de thuisperiode aanzetten tot bewegen. 

Bij de aanvaarde kosten worden in beide projecten ook communicatiekosten voorzien, waarmee ingespeeld wordt op het groeiend aandeel van online initiatieven. Op deze manier hopen we de fondsen ook in 2020 maximaal te kunnen verdelen bij de clubs.

De aangepaste reglementen kan je hier terugvinden. De indiendata blijven ongewijzigd.
Voor verdere info betreffende fondsen:
Jeugdsportfonds: Liesl Van Barel - 02/474 72 21
Recreatiesportfonds: Paula Vanhoovels - 02/474 72 22

Nieuws