Steunmaatregelen en veel gestelde vragen

Gery Follens, de voorzitter van de Raad van Bestuur, gaf op vrijdag 8 mei een uitzetting over de steunmaatregelen van de Vlaamse Atletiekliga aan de atletiekclub. Hier kan je de tekst nalezen en de Powerpoint bekijken van de uiteenzetting. Via deze link kan je de volledige presentatie herbekijken. Na de uiteenzetting was er ruimte om vragen te stellen. Alle vragen werden beantwoord en verzameld in onze FAQ (veel gestelde vragen).

De Vlaamse Atletiekliga heeft algemene richtlijnen en specifieke richtlijnen opgesteld die de atletiekclubs ondersteunen bij de voorbereidingen van de heropstart van de trainingen. We stellen ook pictogrammen beschikbaar ter visualisatie van de richtlijnen. Bereken hier hoeveel atleten er op jullie piste kunnen en tot slot kan je op basis van onze checklist nagaan of jouw club klaar is voor de heropstart. 

Fondsen corona-proef

Omdat verschillende activiteiten in deze coronaperiode niet kunnen doorgaan werd, na overleg met Sport Vlaanderen, zowel het reglement van het Jeugdsportfonds 2020 als dat het Recreatiesportfonds 2020 aangepast. Zo kunnen wél nog punten toegekend worden voor activiteiten die reeds voorzien waren/zijn maar wegens Covid-19 niet konden/kunnen doorgaan en anderzijds worden initiatieven beloond die leden tijdens de thuisperiode aanzetten tot bewegen. 

Bij de aanvaarde kosten worden in beide projecten ook communicatiekosten voorzien, waarmee ingespeeld wordt op het groeiend aandeel van online initiatieven. Op deze manier hopen we de fondsen ook in 2020 maximaal te kunnen verdelen bij de clubs.

De aangepaste reglementen kan je hier terugvinden. De indiendata blijven ongewijzigd.
Voor verdere info betreffende fondsen:
Jeugdsportfonds: Liesl Van Barel - 02/474 72 21
Recreatiesportfonds: Paula Vanhoovels - 02/474 72 22

Wedstrijden

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat alle sportcompetities verboden zijn tot 1 augustus 2020. De Vlaamse Atletiekliga annuleert daarom alle Vlaamse wedstrijden tot en met 31 juli 2020.

De geannuleerde wedstrijden worden niet herplaatst in de kalender, ook kampioenschappen worden niet verplaatst met uitzondering van de Belgische kampioenschappen op voorwaarde dat er een relevante datum kan worden gevonden. Over de Belgische kampioenschappen zal later gecommuniceerd worden.

Nieuws