24/06

Corona update: ‘Back on the Track’ richtlijnen voor personen ouder dan 65

jury-2019-sint-niklaas-bvv-ere-de-ceulaerde-johnny
De Vlaamse Atletiekliga heeft de afgelopen maanden actief ingezet op het vertalen van de overheidsbeslissingen rond COVID-19 naar de atletiekpraktijk. Zo gaven we draaiboeken aan onze clubs voor de organisatie van hun trainingen, kampen, horeca en wedstrijden. Die worden steeds aangepast aan de veranderende context en beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Binnenkort komen er ook richtlijnen voor organisaties waar ouderen actief zijn.

Tot op vandaag maakten de overheidsrichtlijnen het niet mogelijk om risicogroepen (waaronder personen ouder dan 65 jaar) in een wedstrijdcontext te laten deelnemen of meewerken. Enkele dagen geleden publiceerde de Vlaamse regering echter het ouderencharter, een leidraad voor ouderen.

Bij de uitwerking van het charter is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens. Er wordt gekeken naar de persoonlijke gezondheid én naar het risico van de specifieke activiteit. Het is de bedoeling dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt, waarbij ze 3 belangrijke principes volgen:

  • Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen (de 6 gouden regels).
  • Schat je persoonlijke gezondheidsrisico in, indien je aan een ernstige onderliggende aandoening lijdt of twijfelt kan je best een (huis)arts raadplegen.
  • Kies voor activiteiten met een beperkt risico, dit zijn activiteiten in de buitenlucht (of goed geventileerde ruimte) waar je met minder dan 100 mensen contact hebt, de fysieke afstand verzekerd is en iedereen in je omgeving zich aan de COVID-19-richtlijnen houdt.

We zijn dan ook zeer tevreden dat atleten, jury en medewerkers binnen deze context opnieuw hun plaats kunnen krijgen in het wedstrijdgebeuren. Als gevolg van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 juni, het ouderencharter en het verschijnen van de ‘Event Risk Management’ tool zal het draaiboek ‘Back on the Track’ verder bijgewerkt worden. We publiceren dit aangepaste draaiboek met de richtlijnen voor jury en medewerkers ouder dan 65 jaar op het einde van deze week.

Meer info over de reeds bestaande draaiboeken vind je op Corona & atletiek