Opleidingen gekaderd

Nieuwe opleidingsstructuur vanaf 2024! 

Bekijk onze pagina om meer te weten over de opties vanaf 2024!

BELANGRIJK !! 


Doorstroming in de huidige structuur naar Trainer B kan enkel nog in 2023 en 2024 !! 
Dit kan voor volgende personen:

 • Diegenen die reeds het diploma Instructeur B Atletiek behaalden
 • Diegenen die reeds Trainer B Module 2A hebben afgelegd
 • Diegenen die reeds het diploma Trainer B behaalden

Volgorde voor doorstroming:

 1. Inschrijven en afwerken van Sportwetenschappelijke kennisvakken (SWKV).
  • Check zeker na of je alle correcte vakken hebt afgelegd!
  • Er zijn wijzigingen t.o.v. vorige jaren (Algemeen Gedeelte Trainer B)!
 2. Inschrijven en afwerken Trainer B Module 2A
 3. Inschrijven en afwerken Trainer B M2B-3-4 in een specifieke discipline

Vanaf 2025 dient iedereen te gaan via de nieuwe structuur (TRAINER C!)

Huidige opleidingsstructuur (t.e.m. 2023)

Via een specifiek aanbod tracht Atletiek Vlaanderen opleidingen te verzorgen voor alle Vlaamse atletiektrainers. Een belangrijke partner bij de organisatie van deze opleidingen is de Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen).

Hierbij wordt de opleidingsstructuur van de Vlaamse Trainersschool gevolgd. Deze structuur geldt voor alle sporttakken in Vlaanderen en heeft als doel alle opleidingen op Vlaams, nationaal en internationaal niveau, ongeacht de sporttak, te kunnen vergelijken. Voor de atletiekopleidingen vertaalt zich dat in volgende opleidingsvisie -en structuur :

Hieronder vind je meer uitgebreide informatie per opleiding (inhoud, doelstelling, instapvoorwaarden, ...).

Let op! Voor de opleidingen binnen het luik Jeugd - Competitie dien je steeds te starten aan de basis (Initiator Atletiek = stap 1) alvorens je kan verder doorgroeien naar Instructeur B Atletiek, Trainer B Atletiek en Trainer A Atletiek.

JEUGD - COMPETITIE 

Trap

Opleiding

Informatie
(inhoud, instapvoorwaarden, ...)

Niveau 4 Trainer A Atletiek Info: klik hier
Niveau 3 Trainer B Atletiek Info: klik hier
Niveau 2 Instructeur B Atletiek Info: klik hier
Technisch Jeugdbrevet: klik hier
Niveau 1 Initiator Atletiek Info: klik hier
Niveau 0 Start 2 Coach  Info: klik hier
Algemene informatie Sport Vlaanderen

De opleidingskalender vind je hier terug.

RECREATIE 

Trap

Opleiding

Doelgroep

Instapvoorwaarden

Niveau 1 Initiator Running Trainers van joggers en recreanten
Niveau 0 Begeleider G-atletiek Begeleider van G-atleten
 • Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start. 
 • Geen verplichting tot volgen van deze opleiding om te kunnen doorstromen naar bovenstaande opleidingen
  Meer informatie: klik hier 

Bij Running & Co op onze website vind je eveneens informatie terug rond de opleiding Co-Runner, Begeleider G-Atletiek en Mindful Run Begeleider.

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa