Nieuwe VTS-opleidingsstructuur vanaf 2024

Vernieuwde VTS-opleidingsstructuur vanaf 2024!

Waarom vernieuwingen?

Vanuit de sportfederaties komt al verschillende jaren de vraag om opleidingen beter op maat te kunnen aanbieden aan de trainers. Sport Vlaanderen is samen met de Vlaamse Trainersschool dan ook niet blijven stilzitten en heeft een nieuwe structuur uitgetekend. Elke federatie heeft binnen dit kader een vernieuwde opleidingsstructuur mogen uittekenen. Het doel is en blijft om meer trainers beter op te leiden en daarbij de instroom en doorstroom te optimaliseren.

Zoek hier naar de juiste opleiding en leer onze nieuwe structuur kennen (keuzewijzer)! Je kan het document hier downloaden.

Veranderingen die al plaats hebben gevonden:

  • Het vroegere Algemeen Gedeelte ( = module 1) binnen de verschillende opleidingsniveaus werden binnen de huidige opleidingsstructuur ontbonden tot afzonderlijke vakken, ook wel de Sportwetenschappelijke kennisvakken genoemd. Deze zijn reeds te volgen bij VTS. Neem voor meer informatie hier een kijkje.

Aan elk opleidingsniveau zijn ook toelatingsvoorwaarden verbonden (zowel in de huidige als in de nieuwe structuur). Bekijk deze toelatingsvoorwaarden om er zeker van te zijn dat je tijdig kan instromen/doorstromen. 

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa