16/04

Corona update: nog steeds geen amateurcompetitie mogelijk

-jd69497-00002
Woensdag kwam het Overlegcomité opnieuw samen om de impact van de ‘paaspauze’ te evalueren en eventuele nieuwe maatregelen te bespreken. Het aantal mensen dat we vanaf 26 april in openlucht mogen ontmoeten wordt opnieuw uitgebreid, maar wat competitie voor amateursporters betreft blijft het voorlopig wachten.

Op 26 april eindigt de paaspauze en ondanks enkele versoepelingen werden nog geen concrete beslissingen genomen over de heropstart van competitie voor amateursporters. Als eerste richtdatum wordt 8 mei vooropgesteld. Indien de toestand in de ziekenhuizen het toelaat, treedt het buitenplan dan hopelijk in actie. Dat plan maakt georganiseerde buitenactiviteiten opnieuw mogelijk. Op korte termijn biedt dat echter weinig soelaas voor de wedstrijden die begin mei op de kalender staan.

Verlengde competitiestop

Als gevolg van de beslissingen van het Overlegcomité wordt de competitiestop verlengd tot en met 7 mei, waardoor het BK universitairen in Jambes (SMAC) op 1 mei en de interclubwedstrijden voor cadetten en scholieren op 2 mei worden geannuleerd. Ondanks de richtdatum van 8 mei voor de eventuele opstart van het buitenplan worden ook de interclubwedstrijden voor alle categorieën op 8 en 9 mei geannuleerd. Het BK 10.000m en BK 3000m steeple voor vrouwen, dat gepland stond op 1 mei in Brugge (OB), wordt uitgesteld naar 12 juni en zal plaatsvinden in Gentbrugge (RCG).

Mircomeetings

Van zodra het Ministeriële Besluit, met de concrete uitwerking van de nieuwe maatregelen, beschikbaar is, worden alle opties bekeken om mogelijke alternatieve wedstrijdformules aan te bieden, zoals bijvoorbeeld micromeetings. Indien het Ministeriële Besluit dit toelaat, volgt hierover de nodige communicatie over de verdere aanpak voor de opstart het zomerseizoen.

Op basis van de huidige maatregelen blijft competitie voor amateursporters nog altijd verboden. Het organiseren van wedstrijden voor elites valt wel nog steeds binnen de uitzonderingsregel. Met het oog op een selectie voor een internationale kampioenschap deze zomer gaat de federatie de nodige inspanningen leveren om wedstrijden voor onze eliteatleten te organiseren, net zoals deze winter. Aangezien de wedstrijden nu outdoor plaatsvinden, hopen we een mooi deelnemersveld bij elkaar te brengen. Maar hiervoor blijven we steeds afhankelijk van de toestemming van het Ministerie van Sport.