27/11

Corona update: financiële ondersteuning voor de clubs

nad-3225
De corona crisis laat zijn sporen na, ook bij onze atletiekclubs. Tijdens de eerste lockdown gaf Gery Follens, voorzitter van de Raad van Bestuur van Atletiek Vlaanderen, al een uiteenzetting over de financiële ondersteuningsmaatregelen van de federatie aan de clubs. Als gevolg van de tweede lockdown werd beslist om de competitie op te schorten tot en met 31 december 2020. Om het verlies aan inkomsten door deze competitiestop te compenseren, kunnen we naast de eerder aangekondigde maatregelen ook beroep doen op het Noodfonds van de Vlaamse Overheid.

Vanwege de eerste lockdown en de maatregelen in de daaropvolgende maanden werden veel wedstrijden en evenementen geannuleerd. De clubs liepen daardoor broodnodige inkomsten mis. Op 8 mei werden de eerste financiële ondersteuningsmaatregelen voor de clubs reeds voorgesteld door Gery Follens tijdens een digitale bijeenkomst. De volgende beslissingen werden toen voorgesteld om de clubs financieel te ondersteunen:

 • Uitstel van betaling van het tweede voorschot.
 • Kwijtschelden van alle organisatierechten (zowel voor geannuleerde meetings of wedstrijden als voor de wedstrijden die in een hertekende vorm zijn doorgegaan)
 • Na het herrekenen van de begroting van 2020 werd beslist om voor elke club een tegemoetkoming te voorzien:
  • De begrote verhoging van de structurele bijdrage voor de wedstrijdvergunning voor het seizoen 2019-2020, zoals aangekondigd bij de uitnodiging voor de Algemene Vergadering, zal niet aangerekend worden.
  • Bij de berekening van de bijdrage voor wedstrijdatleten en recreanten a rato van het aantal wedstrijd- en recreantenvergunningen op 1 april wordt een kwart van de jaarlijkse bijdrage, na aftrek van de verzekering, niet in rekening gebracht.

“In totaal hebben we met de Raad van Bestuur in het voorjaar een bedrag van € 156.772,28 vrijgemaakt om deze maatregelen mogelijk te maken en de clubs financieel te ondersteunen”, vertelt Gery Follens.

De tweede golf

Begin november werd de tweede, gedeeltelijke, lockdown afgekondigd. De nieuwe maatregelen hadden opnieuw een grote impact voor de werking van de clubs. “Als Raad van Bestuur namen we de beslissing om de competitie tot en met 31 december 2020 op te schorten. Met die beslissing willen we aan iedereen een duidelijke streefdatum geven voor de herstart van de competitie, indien de maatregelen competitie na die datum mogelijk maken. Naast de eerder genomen financiële ondersteuningsmaatregelen tijdens de eerste golf, kunnen we ook beroep doen op het Noodfonds van de Vlaamse Overheid. Het steunbedrag uit het Noodfonds Sport bedraagt 20% van de algemene werkingssubsidie die in 2019 werd toegekend aan de federatie”.

De Raad van Bestuur besliste om het Noodfonds aan te wenden voor de volgende ondersteuningsmaatregelen:

 • Maximaal 40% van deze steun wordt aangewend om het nettoverlies van de sportfederatie of de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding zelf te compenseren.
 • Minimaal 60% van de steun wordt aangewend voor financiële steun aan haar sportclubs of aan haar aangesloten verenigingen:
  • Forfaitaire onkosten corona-impact op vereniging naar rato van €750 voor elke club
  • Niet betalen van organisatierechten georganiseerde meetings periode augustus-december 2020
  • Bewezen kosten afgelasting meetings/wegwedstrijden (transactiekosten)
  • Forfaitaire tussenkomst jury-onkosten per meeting naar rato van € 500,00 voor gewone meetings/kampioenschappen per dag, € 250,00 voor micromeetings en € 150,00 voor wegwedstrijden

“Op basis van de bovenstaande cijfers laat Atletiek Vlaanderen een bedrag van € 134.067 terugvloeien naar de clubs, waarvan € 103.685 in 2020 en nog eens € 30.381 in 2021. Dit bedrag vertegenwoordigt 82% van de steun die we vanuit het Noodfonds ontvangen, wat dus significant hoger is dan de minimale 60% die de overheid ons oplegt. De federatie ontvangt 18% als compensatie voor het verlies aan inkomsten van de organisatierechten. Het totale bedrag dat we op basis van alle maatregelen laten terugvloeien naar de clubs bedraagt € 290.839”, vult Follens aan.

Aan de kant van de clubs 

“Met deze maatregelen willen we als Raad van Bestuur aan de zijde van de clubs, atleten, trainers, juryleden, bestuurders, organisatoren en vrijwilligers staan in deze moeilijke en bizarre periode. Het voorbij jaar zal in ons geheugen gegrift staan als een jaar waar we onze doelen en perspectieven steeds moesten aanpassen en zowel flexibel als creatief moesten omspringen met de beperkt geboden kansen. We waarderen dan ook ten zeerste de geleverde inspanningen van de clubs in deze moeilijke omstandigheden. Laten we zorg dragen voor onszelf en elkaar en verstandig omspringen met de huidige maatregelen, zodat we zo snel mogelijk een verlengstuk kunnen breien aan onze sport”, concludeert de voorzitter.