20/03

ATLETIEKBLIK OP WEEKEND: Algemene vergadering zoekt een opvolger voor Eddy De Vogelaer

belgaimage-87955425-full

Eddy De Vogelaer

Het moet zowat het enige weekend van 2019 zijn dat er geen atletiekmanifestaties op de Vlaams kalender staan, maar toch zal het nakende laatste weekend met winteruur niet onopgemerkt voorbijgaan in ons wereldje. In Hasselt verzamelen zaterdagochtend de Vlaamse clubleiders voor de jaarlijkse Algemene Vergadering.

En het wordt niet zomaar een alledaagse Algemene Vergadering: huidig voorzitter Eddy De Vogelaer krijgt er een opvolger die door de aanwezige clubs zal verkozen worden. Eddy De Vogelaer was nog maar de vijfde voorzitter van Atletiek Vlaanderen sedert onze sportfederatie in 1978 uit de Belgische Atletiekbond geboren werd na ingrijpende veranderingen die het nationale politieke beleid destijds had opgelegd.
De Gentse geneesheer Dr. Raymond Dubois zette de jonge sportfederatie op de rails en bleef gedurende 8 jaar aan het bewind. Hij werd opgevolgd door Guy Van Diest die de jaren voordien zijn sportstrepen al ruim verdiend had als technisch directeur van de jonge sportbond. De Leuvenaar werd vijf jaar later opgevolgd door Rudy Verlaeckt, die via z’n functie als VAL-secretaris alle administratieve kneepjes en structuren van de federatie onder de knie had. Eind 1998 trad de Waaslander terug en enkele maanden later werd Dirk Janssens als nieuwe voorzitter in de bestuurszetel gekozen. Maar ook de Dilbeekse jurist leverde eind 1999 zijn scepter alweer in. Om de woelige bestuursgemoederen wat te bedaren en de federatie terug in rustiger vaarwater te loodsen, kwam de ervaren Guy Van Diest nog een keertje aan het hoofd van de VAL.
Toen, in Torhout op 25 maart 2000, postuleerden naast Van Diest nog twee medekandidaten voor het voorzitterschap. Een van hen was Eddy De Vogelaer, reeds lid van de Beheerraad sedert hij in 1997 in Brasschaat werd verkozen als bestuurder en het jaar nadien ook de functie van secretaris op zich nam. Dat bleek ook nu een goede uitgangspositie want op de Algemene Vergadering van 29 maart 2003 mocht Guy Van Diest in zijn thuisbasis Heverlee de bestuursstaf doorgeven aan zijn secretaris, Eddy De Vogelaer. Voor de volledigheid toch ook vermelden dat wijlen Jos Nuyensjarenlang ondervoorzitter van Atletiek Vlaanderen – op het einde van de vorige eeuw twee keer een waarnemend voorzitterschap op zich nam. Hij overbrugde twee keer de enkele maanden tussen het ontslag van de zetelende voorzitter en de volgende Algemene Vergadering.

En zo kan Oost-Vlaming Eddy De Vogelaer terugblikken op een beleidsperiode van liefst 16 jaar en daarmee overtreft hij al zijn voorgangers met heel ruim verschil. Een prestatie op zich, want om de onvermijdelijke interne spanningen, de niet vanzelfsprekende relaties met zusterfederatie LBFA en vooral de toenemende druk die ook van buiten op het bondsgebouw weegt, te overleven, moet men al sterk in de schoenen staan.
En er zijn nog wel meer opmerkelijke dingen vast te stellen in die 16-jarige bewindsperiode. Zo steeg het ledenaantal van de federatie van een kleine 23.000 begin 2003 tot bijna 33.000 eind 2018, mede dankzij een recreatiebeleid dat flink werd aangezwengeld en door de meeste clubs werd opgepikt.  Maar ook sportief zal Eddy De Vogelaer een niet te onderschatten vermelding achter zijn naam krijgen: hij mocht als co-voorzitter van de Belgische Atletiekbond in 2008 voor het eerst opnieuw Olympisch atletiekgoud vanuit Peking terug naar Brussel begeleiden. Dat gebeurt ook niet alle dagen: het was toen al geleden van de legendarische hete zomer van 1976 dat de laatste Olympische atletiekmedailles onze richting uitkwamen; het laatste nationale Olympische goud dat Tia Hellebaut en de 4x100m meisjes voorafging, dat werd door Gaston Roelants al in 1964 binnengehaald… De Vogelaer zat toen nog niet op de schoolbanken.

Vijf mannen zijn bereid om vanaf zaterdag in de voetsporen van De Vogelaer te treden. Daarbij ook de secretaris (Gery Follens) en penningmeester (Eric Chevrolet) van de huidige bestuursploeg, en ook enkele Oost-Vlaamse atletiekvoorzitters: Peter Robbens (RCG), Patrick Van Waes (AVLO) en Geert Verdoodt (ALVA).

U kan de voorstelling van de kandidaten terugvinden in de officiële berichten van 8 februari.