04/11

Trainerscommissie wil jouw input

belgaimage-66581995-full
De trainerscommissie lanceert een nieuwe bevraging om zijn werking verder te optimaliseren. Onze doelen als adviesorgaan zijn een adviserende functie rond het beleid aangaande het professionaliseren van trainers, het faciliteren van participatie van zoveel mogelijk trainers in het algemene beleid en de ondersteuning van de beleidscommissies en de raad van bestuur van Atletiek Vlaanderen. En daarvoor hebben ze jouw input nodig.

Deze korte bevraging staat in het teken van de verdere opmaak van het werkplan van de trainerscommissie. De bevoegdheden van de trainerscommissie kan je hier terugvinden. 

Deel jouw mening

De bevraging vind je hier terug en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Je kan de bevraging invullen tot en met 30 november 2021. De resultaten en conclusies worden besproken in de trainerscommissie.