03/07

Officiële berichten - 3/7/2020

logo val

CORONA UPDATE: LAATSTE STAND VAN ZAKEN

Sinds 1 juli zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 opnieuw versoepeld. Dat heeft implicaties voor de organisatie van trainingen en wedstrijden. In onze laatste stand van zaken bieden we een overzicht van de huidige richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en het advies van de Vlaamse Atletiekliga. Meer info over alle richtlijnen en steunmaatregelen vind je terug op onze pagina ‘Corona en atletiek’. Hier onze laatste stand van zaken.

HERINNERING: KANDIDAAT WEDSTRIJDORGANISATOREN GEZOCHT

We geven uitzonderlijk de mogelijkheid aan alle clubs om het wedstrijdschema van hun meeting te wijzigen en/of zich kandidaat te stellen om een geannuleerde meeting die na 1 augustus had moeten plaatsvinden over te nemen. Een club kan zich kandidaat stellen om op dezelfde dag eenzelfde type meeting (open meeting/open meeting met jeugd/jeugdmeeting/jeugdmeerkamp/…) te organiseren. Bij de toekenning van de organisatoren gelden de volgende principes:

 • Voorrang voor club die oorspronkelijk de wedstrijd organiseerde
 • Voorrang voor club uit de regio/provincie
 • Voorrang voor club met het kleinste aantal organisaties in het resterende zomerseizoen
 • Voorrang voor club met het grootst aantal nummers op het programma
 • Voorrang voor een evenwichtige verdeling van type wedstrijden in elke regio
 • Een ander type meeting komt pas in aanmerking als er gaan kandidaten zijn voor eenzelfde type meeting

Op deze manier behouden we zoveel mogelijk de oorspronkelijke wedstrijdkalender met een snel en vereenvoudigd proces. Gezien het jurykorps nog steeds niet in volle getale beschikbaar zal zijn, kiezen we ervoor om niet meer meetings te programmeren dan oorspronkelijk gepland.

Stel je kandidaat als organisator
Een aanvraag indienen als nieuwe organisator van een geannuleerde meeting kan tot en met 5 juli via Alabus. Clubs kunnen het programma uiteraard aanpassen.

OPROEP KANDIDATEN ORGANISATIE BK WERPVIJFKAMP MASTERS 2020

VOLH kan het BK werpvijfkamp Masters niet organiseren op zondag 27 september 2020. Tot en met 12 juli kunnen clubs zich kandidaat stellen om deze organisatie over te nemen, de datum van 27 september blijft behouden.
Kandidaturen via e-mail naar Nick.

OPROEP KANDIDATEN ORGANISATIE BK + KVV ½ MARATHON A.C. EN MASTERS 2020

Er waren geen kandidaturen voor de organisatie van het BK + KVV ½ Marathon A.C. en Masters bij de LBFA. Tot en met 16 juli kunnen clubs zich kandidaat stellen om deze organisatie over te nemen. Uiteraard moet alles georganiseerd worden volgens de coronamaatregelen die dan van toepassing zijn.
Kandidaturen via e-mail naar Nick.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG, ZOU JIJ INGRIJPEN ALS JE HET ZAG?

Thomas More Hogeschool heeft in samenwerking met onder andere Sport Vlaanderen en Centrum Ethiek in de Sport een online vragenlijst ontwikkeld voor jeugdtrainers. Deze vragenlijst peilt naar gedachten, gevoelens en gedrag van jeugdtrainers wanneer ze signalen van grensoverschrijdend gedrag oppikken. Ben jij een trainer? Surf dan naar www.enwatzoujijdoen.be, vul deze vragenlijst in en maak kans op een mooie prijs!

WIL JE (CLUB)JURYLID WORDEN?

Meer info in dit document.

VERTROUWENSPERSONEN FEDERATIE

Liesl Van Barel vervangt Ludwig Peetroons als vertrouwenspersoon voor de clubs binnen de federatie. Voor alle vragen of meldingen van grensoverschrijdend gedrag of andere ethische aspecten kan je dus terecht bij

Loopactiviteit op een Loopomloop van Sport Vlaanderen

Organiseert jouw vereniging loopactiviteiten op één van de Loopomlopen van Sport Vlaanderen? Dan betaalt Running&Co nog tot het eind van het jaar de verloning van de loopbegeleider à rato van max. 2 sessies per week en op basis van het opleidingsniveau van de begeleider (min. €16/sessie).

Bezorg minstens 2 weken voor de start van de activiteiten de naam van de loopbegeleider en de data van de activiteiten aan Paula Vanhoovels. De deelnemers worden, zoals bij een Start2Run activiteit, door de club via Alabus geregistreerd.
Meer info.

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

De ‘Dagen van de Sportclubbestuurder’ zijn een vaste waarde geworden bij veel bestuurders. Het is hét bijscholings- en ontmoetingsmoment waar jaarlijks zo'n 1000 sportclubbestuurders aan deelnemen. Neem met jouw vereniging deel aan één van deze sessies:

 • Zaterdag 24 oktober in Zebrastraat – Gent
 • Zaterdag 14 november in Luminus Arena - KRC Genk
 • Zaterdag 28 november in Thomas More Hogeschool - Campus de Vest – Mechelen

Meer info en inschrijving.

OPGELET VOOR LEGIONELLA BIJ HEROPENEN DOUCHES

Sinds 1 juli mogen de kleedkamers en douches opnieuw in gebruik worden genomen. Door de wekenlange stilstand in de leidingen pas je best een paar vuistregels toe om het risico op legionellagroei te vermijden.

Door een verminderd waterverbruik in de douches op de clubaccommodatie wegens de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, kan er stilstand ontstaan zijn in de leidingen. Hierdoor loopt de kwaliteit van het drinkwater vaak terug en kan het risico op legionellagroei toenemen. Daarom pas je best deze maatregelen toe vooraleer de douches opnieuw in gebruik worden genomen.

 • Vóór ingebruikname moet de volledige installatie gedurende minstens 1 uur op 65°C gebracht worden en dient men ze daarna te spoelen met een minimaal spoelvolume van 3 maal de leidinginhoud.
 • Belangrijk is dus na eventuele stilstand álle leidingen en tappunten overmatig te doorspoelen. Dus: alle wastafelkranen, toiletten, dubbeldienstkranen, douches en zeker ook koud water!
 • Warmwatercircuits dienen thermisch gedesinfecteerd te worden. Bijvoorbeeld: 15 meter leiding van ½ inch heeft een waterinhoud van 3 liter, 3 keer deze inhoud is 9 liter - Spaardouchekoppen van 6l/min vragen dus een spoeling op 65° C van 1 ½ min.

VERSLAGEN

Je kan het verslag van de vergadering van de beleidscommissie jeugd van 22 juni terugvinden op onze website.