29/01

Officiële berichten - 29/1/2021

logo val

MICROMEETING INDOOR ELITES

De toevoeging van Atletiek Vlaanderen bij het reglement ‘WA wedstrijd en technische reglementen 2020-2021’ van de kader TR 4.1 op p.93 “Tweemaal deelnemen aan eenzelfde proef op dezelfde meeting is niet toegelaten” wordt buiten werking gesteld voor alle door Atletiek Vlaanderen georganiseerde micromeetings tot einde maart 2021.

CORONA UPDATE: WIJZIGINGEN MAATREGELEN VAN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Op donderdag 28 januari werd het nieuwe ministerieel besluit betreffende de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken gewijzigd na een nieuwe bijeenkomst van het overlegcomité. De nieuwe maatregelen rond buitenschoolse activiteiten treden in werking op 1 februari 2021 en de impact hiervan op de sportsector kan je terugvinden op onze pagina ‘Corona en atletiek’.

MAATREGELEN WINTERSEIZOEN 2020-2021

Gezien de recente negatieve evolutie van de Covid-statistieken en daaruit volgende ministeriële besluiten kunnen we verdere versoepelingen ten vroegste op 1 maart verwachten, Atletiek Vlaanderen beslist daarom om de competitiestop te verlengen tot en met 28 februari voor alle atleten (dus ook jeugd gezien het recente wedstrijdverbod vanuit de overheid).

Binnen dit kader is er een uitzondering mogelijk voor wedstrijden voor topsporters in functie van het EK indoor of de Olympische Spelen maar het gevraagde sportief niveau vanuit de overheid is zeer hoog. Desondanks zet Atletiek Vlaanderen door met deze organisaties. Wij begrijpen dat wij als federatie in deze situatie helaas niet voor de volledige atletiekgemeenschap goed kunnen doen maar we vinden het onze plicht om de atleten te helpen die we kunnen helpen.

Op 30 januari en 6 februari vinden de eerste micromeetings voor elites plaats, gevolgd door de IFAM indoor op 13 februari. Daarnaast werkt Atletiek Vlaanderen samen met de LBFA aan de organisatie van een BK Alle Categorieën en BK meerkamp op 20-21 februari. Op dit moment is nog niet duidelijk welk niveau vereist zal zijn maar de overheid geeft ook hier aan dat de lat voor deelname hoog zal moeten liggen. Voor onze topatleten zijn prestaties op een door World Athletics erkend nationaal kampioenschap zéér belangrijk aangezien deze extra punten opleveren op de World Rankings, en zo de kansen van deze atleten verhogen om zich te kunnen kwalificeren voor het EK Indoor en/of de Olympische Spelen. We communiceren zo snel mogelijk meer informatie over dit BK en over het BK veldlopen. Ook voor het BK veldlopen zijn we in onderhandeling met de overheid om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

NIEUWE COMPETITIE KANGOEROES-BENJAMINS

1. Q&A
Naar aanleiding van het uitgebrachte handboek en wedstrijdgids hebben we verschillende reacties en vragen ontvangen. Deze werden gebundeld in een overzicht dat raadpleegbaar is op onze website.

2. Opstellen programma en uurschema
Het nieuwe wedstrijdconcept zorgt voor wat extra planning en een grondige voorbereiding. Zeker bij organisaties waar naast de wedstrijd voor KAN-BEN ook een aanbod voor PUP-MIN wordt voorzien. Om de clubs hierbij te helpen hebben we alvast enkele voorbeeld uurroosters opgesteld die gebaseerd zijn op verschillende piste indelingen die bij onze clubs vaak voorkomen. Raadpleeg hiervoor onze website.
Clubs die hun programma en uurrooster graag laten nakijken op haalbaarheid mogen dit altijd doorsturen naar Liesl. Opgelet: doe dit tijdig zodat je ruim voor de wedstrijd nog de nodige aanpassingen kan doen.

3. Informeren leden
We willen naast de besturen en trainers van elke club heel graag onze leden en hun ouders ook informeren over alle wijzigingen. We rekenen daarvoor ook deels op de clubs zelf. Deel gerust de wedstrijdgids met jullie leden. Wij werken intussen verder aan een presentatie die gegeven kan worden aan ouders en atleten voor aanvang van het zomerseizoen. Meer info hierover volgt nog.

VERSLAGEN

Je kan het verslag van volgende vergadering terugvinden op onze website: