10/02

Nieuwe Vlaamse Top Atleten bekend

abdi-bashir-2021-tokio-os-belga-3-min

Bashir Abdi

Na de succesvolle doortocht van onze atleten op de afgelopen kampioenschappen kreeg de lijst met Vlaamse Top Atleten aan het begin van het jaar een update. De prestatienormen en de prestaties op internationale kampioenschappen van het afgelopen jaar vormen hiervoor de basis. De indeling van de verschillende statuten ziet er lichtjes anders uit dan voorheen en de Vlaamse atleten die ondersteuning krijgen van de federatie beperkt zich lang niet tot enkel deze atleten. Alle atleten uit de ontwikkelingsprogramma’s en speerpuntdisciplines kunnen doorheen het jaar ook genieten van ondersteuning van de Vlaamse Atletieliga.

Vier pijlers

De lijst Vlaamse Top Atleten ziet er in 2022 een beetje anders uit dan de voorbije jaren, want de indeling loopt volgens vier pijlers. De eerste valt samen met Sport Vlaanderen. De atleten en aflossingsploegen die het afgelopen jaar sterk hebben gepresteerd werden beloond met een contract bij Sport Vlaanderen of mogen minstens blijven rekenen op de nodige ondersteuning onder de vorm van een prestatieprogramma. De atleten met een prestatieprogramma krijgen namelijk een groot deel van de onkosten vergoed bij de uitoefening van hun sport. De contracten van Sport Vlaanderen staan ook los van de statuten vanuit de federatie, want deze atleten kunnen eveneens rekenen op onze ondersteuning als Vlaamse Top Atleet. Toch kiezen we ervoor om deze atleten onder een aparte pijler in te delen.

De tweede pijler bestaat uit de Vlaamse A-atleten. Dit zijn alle atleten die voldeden aan de prestatienormen voor 2021, zich selecteerden voor de Olympische Spelen of uitzonderlijk sterk hebben gepresteerd op een internationaal kampioenschap en niet onder de pijler Sport Vlaanderen staan. Olympiër Imke Vervaet en Europees U23 kampioen Ruben Verheyden mogen daarom ook rekenen op de ondersteuning vanuit Atletiek Vlaanderen als A-atleet. Deze atleten krijgen een deel van hun onkosten vergoed, en zijn wekelijks welkom op onze omkaderingsdagen in Gent of Leuven en kunnen gebruik maken van zowel de trainingsfaciliteiten als de medische en wetenschappelijke ondersteuning vanuit de federatie. De Vlaamse federatietrainers staan ook steeds klaar om deze atleten ondersteuning aan te bieden op training.

De derde pijler zijn alle externe statuten, namelijk Be Gold (een samenwerking tussen Sport Vlaanderen, Adeps, de Duitstalige gemeenschap en het BOIC) en Defensie Topsport. De atleten die een dergelijke overeenkomst hebben kunnen zowel rekenen op ondersteuning vanuit die instanties als op onze ondersteuning omdat ze voldeden aan de prestatienormen van de federatie. Ze worden daarom terecht opgenomen in ons overzicht met Vlaamse Top Atleten. De vierde en laatste pijler zijn de beloftevolle atleten U20 en U23. Zij voldeden in 2021 aan de prestatienormen voor B-atleten en maken bijgevolg deel uit van de nieuwe Vlaamse Top Atleten. Deze atleten kunnen deelnemen aan onze voorjaarstage, worden uitgenodigd op onze omkaderingsdagen, kunnen terecht in de trainingsfaciliteiten en kunnen ook gebruik maken van zowel de medische en wetenschappelijk begeleiding als van de ondersteuning door onze federatietrainers.

Inzetten op ontwikkelingsprogramma’s

Alle atleten die voldeden aan de prestatienormen voor 2021, zich kwalificeerden voor de Olympische Spelen of uitzonderlijk sterk presteerden op een internationaal toernooi zijn allemaal opgenomen in onze lijst met Vlaamse Top Atleten. In 2022 mogen zij rekenen op de ondersteuning vanuit Atletiek Vlaanderen, maar ook veel andere atleten mogen hierop rekenen. Dankzij onze ontwikkelingsprogramma’s voor de speerpuntdisciplines, die aan het begin van het nieuwe seizoen van start gingen, kunnen atleten die de prestatienormen net niet haalden blijven rekenen op onze ondersteuning, zowel op medische als wetenschappelijk vlak, het gebruik van de trainingsfaciliteiten en ondersteuning door onze federatietrainers. Zowel voor de explosieve disciplines als voor het afstandslopen werden ontwikkelingsprogramma’s opgezet. Het explosieve ontwikkelingsprogramma vindt plaats in Gent en voor het afstandslopen in Leuven. Op die manier willen we zoveel mogelijk atleten de nodige ondersteuning en het nodige vertrouwen geven met het oog op de toekomst, ondanks dat ze niet voldeden aan de prestatienormen.

Het statuut als GIT, geïdentificeerde talenten, bestaat niet meer onder die naam. Jonge talenten kunnen namelijk ook worden opgenomen in de verschillende ontwikkelingsprogramma’s. Deze programma’s vormen een geschikter alternatief en bieden de atleten meer ondersteuning en begeleiding aan dan het voormalige statuut als GIT.

Het volledige overzicht met alle Vlaamse Top Atleten in 2022 vind je hier

Nieuwe prestatienormen

Met het bekendmaken van de nieuwe lijst met Vlaamse Top Atleten worden ook de nieuwe prestatienormen bekend gemaakt. De prestatienormen voor 2022 gelden als basis voor een statuut als Vlaamse Top Atleet in het daaropvolgende jaar. De atleten die voldoen aan een van de prestatienormen mogen rekenen op een ondersteuning als Vlaamse A-atleet.

De nieuwe Vlaamse prestatienormen vind je hier