25/06

Corona update: kandidaat wedstrijdorganisatoren gezocht

hoog-2018-moeskroen-bkjunbel-2018-dequick-luc
Na het verwerken van de bevraging blijkt een aanzienlijk deel van de organisatoren hun pistewedstrijden te annuleren. Desondanks verwachten we een grote vraag van atleten om in competitie te treden. Daarom vrezen we dat de druk op de resterende organisaties te groot zal zijn om een veilig verloop te kunnen garanderen. Om de druk te verlichten gaan we op zoek naar kandidaat organisatoren om de wedstrijdkalender opnieuw aan te vullen.

Een deel van de organisatoren heeft zijn pistewedstrijd geannuleerd omwille van de aangepaste richtlijnen voor organisaties waar jury en medewerkers actief zijn. Die richtlijnen vragen een grote inspanning van de clubs en zijn een gevolg van de overheidsaanbeveling om geen risicogroepen (waaronder personen ouder 65 jaar) in te schakelen. Recent verscheen een charter van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met richtlijnen voor ouderen die het wel mogelijk maakt om, mits bepaalde voorwaarden, mee te kunnen werken aan wedstrijden. Aan de hand hiervan kunnen we sommige functies in de organisatie opentrekken naar juryleden en medewerkers ouder dan 65 jaar. Hierdoor willen sommige clubs misschien alsnog hun meeting organiseren.

Een nieuwe wedstrijdkalender

Daarom geven we uitzonderlijk de mogelijkheid aan alle clubs om het wedstrijdschema van hun meeting te wijzigen en/of zich kandidaat te stellen om een geannuleerde meeting die na 1 augustus had moeten plaatsvinden over te nemen. Een club kan zich kandidaat stellen om op dezelfde dag eenzelfde type meeting (open meeting/open meeting met jeugd/jeugdmeeting/jeugdmeerkamp) te organiseren. Bij de toekenning van de organisatoren gelden de volgende principes:

  • Voorrang voor club die oorspronkelijk de wedstrijd organiseerde
  • Voorrang voor club uit de regio/provincie
  • Voorrang voor club met het kleinste aantal organisaties in het resterende zomerseizoen
  • Voorrang voor club met het grootst aantal nummers op het programma
  • Voorrang voor een evenwichtige verdeling van type wedstrijden in elke regio
  • Een ander type meeting komt pas in aanmerking als er gaan kandidaten zijn voor eenzelfde type meeting

Op deze manier behouden we zoveel mogelijk de oorspronkelijke wedstrijdkalender met een snel en vereenvoudigd proces. Gezien het jurykorps nog steeds niet in volle getale beschikbaar zal zijn, kiezen we ervoor om niet meer meetings te programmeren dan oorspronkelijk gepland.

Stel je kandidaat als organisator

Clubs kunnen het wedstrijdschema van hun meeting wijzigen tot en met 30 juni. Een aanvraag indienen als nieuwe organisator van een geannuleerde meeting kan vanaf 1 juli tot en met 5 juli. In beide gevallen doe je dit via Alabus. 
De nieuwe wedstrijdkalender wordt op 10 juli gepubliceerd.

Meer info over het draaiboek voor wedstrijden vind je op Corona & atletiek