18/10

Ontdek onze inspiratieworkshops

180421-j-al-1

Docenten komen naar de clubs om een inspiratieworkshop te geven.

In het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024 kunnen atletiekclubs opnieuw inspiratieworkshops ‘Ontwikkelingslijnen bij jeugd PUP-CAD’ aanvragen. We zetten in op discuswerpen, hoogspringen en hordelopen.

Met de inspiratieworkshops wil de Vlaamse Atletiekliga op een laagdrempelige manier tot bij de clubs komen met een specifieke bijscholing voor pupillen tem. cadetten. Een docent komt ter plekke bij de club de opleiding geven op een geschikte datum. Volgende topics kunnen worden aangeboden:

 

  • Ontwikkelingslijnen Discuswerpen
  • Ontwikkelingslijnen Hoogspringen
  • Ontwikkelingslijnen Hordelopen

 

Hoe werkt het?

Kies één van de drie topics die jullie interessant lijkt uit. Geef dit dan door aan Sietske (sietske@atletiek.be). Als federatie leggen we contact tussen de desbetreffende docent en de verantwoordelijke in de club ter plaatse. Er wordt onderling gezocht naar een geschikte datum en tijdstip waarop de bijscholing kan plaatsvinden. De federatie zorgt voor de inschrijvingsprocedure via de webshop en de promotie via verschillende kanalen (website, social media, …). De federatie zorgt verder ook voor de officiële attestering via de VTS-accounts van de deelnemers en eventuele extra bijkomende administratie.

NIEUW !!

Wanneer je als club minstens 50% niet-gediplomeerden (inclusief S2C-gediplomeerden én Aspirant-Initiator gediplomeerden) op deze bijscholing hebt, dan betaalt de federatie de docent (accommodatie wordt wel nog steeds gedragen door de club).

Indien er meer dan 50% gediplomeerden aanwezig zijn dan zal de kost van de docent en de accommodatie gedragen moeten worden door de club (€200 = kost docent).

Eigen clubleden kunnen steeds gratis deelnemen (via een kortingscode). Externen (vanuit een andere club) kunnen deelnemen aan de bijscholing mits een bijdrage van €5 als VAT-lid, €10 als VAL-lid en €15 als niet VAT/VAL-lid. Personen die niet-gediplomeerd zijn vanuit een externe club kunnen GRATIS deelnemen. Niet-gediplomeerd betekent hierbij:

  • Geen officiële VTS-opleiding gevolgd
  • S2C geattesteerd
  • Aspirant-Initiator behaald

 

De inkomsten van de webshop van de externen wordt volledig toegestuurd naar de organiserende club.

 

Praktische informatie

Duur bijscholing: 2u

Inhoud: Het afgelopen jaar werden er technische ontwikkelingslijnen per discipline opgesteld. Deze ontwikkelingslijnen geven weer hoe het leerproces binnen één discipline eruit ziet. Aan de hand van een uitgewerkt schema ontleden we fase per fase welke deelaspecten aangeleerd dienen te worden en met welke oefenstof je als trainer aan de slag kan gaan alsook waarmee je als trainer rekening dient te houden binnen het leerproces. Na het volgen van de bijscholing wordt er ook toegang geboden tot een E-learningmodule aan alle deelnemers waar heel wat informatie rond deze bijscholing te vinden zal zijn. 

Een club kan slechts éénmalig een bijscholing gratis aangeboden krijgen.

Er is een maximum van 12 clubs die de workshop mogelijks gratis kunnen aanvatten in het najaar van 2023 en er zijn maximaal 25 clubs die hier gebruik van kunnen maken in 2024 (12 in het voorjaar en 12 in het najaar van 2024). In het najaar van 2024 komen er nog enkele nieuwe topics bij.

Snel zijn is dus zeker ook de boodschap!