04/01

Officiële berichten - 4/1/2019

logo val

WINTERKALENDER

Aanpassing:
VELDLOPEN

  • 19110 (27/1 – VAC): aangepast tijdschema n.a.v. de toekenning van het PK veldlopen aan deze wedstrijd.

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2019

Nieuwe oproep: kandidaturen indienen tem 20/01:

  • Za 4 mei           BK 10.000m + BK 3.000st vrouwen (AVT ziet af van hun organisatie)

SAMENSTELLING IC KBAB – BEKERS VAN VLAANDEREN 2019

Bijkomende ploegen:
BvV Pup/Min meisjes: Match 2: ABES
BvV Pup/Min meisjes: Match 4: BRAB
BvV Pup/Min jongens: Match 4: BRAB
BvV Cad/Sch meisjes: Land 3A: ACME
BvV Cad/Sch jongens: Land 3A: ACBR
BvV vrouwen: Land 3: BRAB
BvV Masters (M+V): Afd 3: BRAB

Je kan de samenstelling ook terugvinden op onze website.

IS UW CLUB EEN "OPEN SPORTCLUB"?

Atletiek Vlaanderen komt tussen in uw financiële bijdrage voor kortingpassen!
Een Open Sportclub is een club waar iedereen welkom is en waar werk gemaakt wordt van laagdrempeligheid, zowel wat betreft het sportieve aanbod (bv. joggen) als wat betreft de financiële bijdrage. Dit betekent niet dat de club haar lidgelden moet verlagen maar wel dat er ingespeeld wordt op bestaande voorzieningen voor mensen in armoede, zoals bv. de samenwerking in het systeem van de UIT-pas, de vrijetijdspas, de kansenpas, … waarbij enerzijds de gemeente een deel van het lidgeld ten laste neemt en anderzijds van de vereniging verwacht wordt dat er een korting gegeven wordt. Of het voorzien van een sociaal fonds in de club, het zorgen voor tweedehandsmateriaal, het organiseren van een ruilmarkt,…

Atletiek Vlaanderen ondersteunt, dankzij subsidies van het kabinet Homans, verenigingen die samenwerken met de gemeente bij het gebruik van dergelijke kortingpassen.

Wil uw vereniging hiervan gebruik maken? Vul dan uiterlijk 13/1/2019 deze korte bevraging in (houd het aantal leden met kortingtarief in 2018 bij de hand). Op basis van de feedback wordt het budget verdeeld. In 2018 konden alle kosten van verenigingen die een aanvraag indienden terugbetaald worden.

NIEUWE SECRETARIS

Jord Vandenhoudt vervangt Peter Dreessen als secretaris van ROBA. Jord is bereikbaar via roba@atletiek.be.

BEGELEIDINGSTRAJECT "EEN VRIJWILLIGERSVRIENDELIJKE SPORTCLUB ANNO 2019"

Beseft je clubbestuur dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor je sportclub?
Ondervindt je sportclub moeilijkheden bij het vinden en behouden van vrijwilligers?
Wil je sportclub werk maken van een doordacht vrijwilligersbeleid?
Stel je dan nu kandidaat voor het begeleidingstraject “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2019” van het Dynamo Project!
Meer info

START2RUN VOORJAAR 2019

Een nieuw jaar, een nieuwe Start2Run sessie! Organiseer je een 0 naar 5km-, 5 naar 10km- of een 10 naar 15km-sessie in het voorjaar?
Houd dan de volgende stappen in het oog:

  • Maak promotie / vraag promotiemateriaal aan (indoor affiches en/of outdoor affiches) via Paula
  • Maak een event aan in Alabus en geef zo de begin- en einddatum door, de dagen waarop de sessies doorgaan, het uur waarop de sessies starten, de contactpersoon, …
    Jouw gegevens komen dan ook in de Start2Run kalender die je hier kan terugvinden.
  • Geef via Alabus na maximaal 3 weken de deelnemerslijst door zodat iedereen goed verzekerd is én zodat je de brevetten tijdig ontvangt.

Bekijk hier:

Deze documenten kan je ook ten alle tijde terugvinden in Alabus of kan je downloaden via de website.
Lees aandachtig de instructies op blz. 6 van het draaiboek!
Hulp nodig? Contacteer Paula – 02/474 72 22.

Stuur deze info door naar uw recreatieverantwoordelijke en/of de loopbegeleiders die instaan voor de begeleiding van de sessies. Zij kunnen zeker nog nuttige info halen uit het draaiboek!

OPLEIDING VOOR LOOPBEGELEIDERS: DE INITIATOR RUNNING

Samen met de Vlaamse Trainersschool organiseert Atletiek Vlaanderen in 2019 opnieuw enkele opleidingen “Initiator Running”. Tijdens de opleiding komen principes van het trainen in groep aan bod (Start2Run begeleiding) maar er wordt ook aandacht besteed aan de individuele trainingsbegeleiding en het opmaken van loopschema’s op maat. De opleiding omvat 43 lesuren waarvan een groot aantal zeer praktijkgericht. Er is een stage aan gekoppeld die de cursist in de eigen club kan doorlopen. Zelfreflectie is de basis van het stageverslag.

Twee opleidingen gaan door in het voorjaar. Ze starten op 12 januari in Kortrijk en Betekom.
Meer info over deze opleidingen kan je hier terugvinden. Inschrijven kan nog tot 7/1/2019!

In het najaar zijn nog twee opleidingen voorzien in Antwerpen en Aalst. Hiervoor zal men vanaf juni kunnen inschrijven.

Organiseer een opleiding in uw vereniging!

Heeft uw vereniging een aantal personen die als loopbegeleider willen fungeren en die geïnteresseerd zijn in een opleiding?
Beschik je over jonge recreanten die als loopbegeleider willen fungeren? Maak er gebruik van om het aanbod te verruimen!

Je kan een opleiding in uw vereniging aanvragen. Als enige voorwaarde geldt dat je over een leslokaal (kantine) beschikt, liefst een indooraccommodatie (turnzaal, sportzaal) die zo nodig bij slecht weer kan gebruikt worden en een buitenterrein (hoeft geen atletiekterrein te zijn). De lessen gaan meestal door op zaterdagen. Er wordt een vergoeding voorzien voor de persoon in de club die de organisatie van de lessen op zich neemt (uiteraard met ondersteuning van de Vlaamse Trainersschool en van Atletiek Vlaanderen).

Meer info: Paula – 02/474 72 22

VERSLAGEN

Je kan het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 17/12 terugvinden op onze website.

Je kan de verslagen van de vergaderingen van de beleidscommissies recreatie van 3/12 en competitie van 20/12 terugvinden op onze website.