28/10

Officiële berichten - 28/10/2022

logo val

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2023

Kandidaturen organisatie:
Voor het organiseren van de hierna vermelde kampioenschappen kunnen de verenigingen van Atletiek Vlaanderen hun kandidatuur indienen via mail bij Josefien.

T/m 13 november
a.s.:

 • Belgisch kampioenschap Cad/Sch + est. Jun (2-3/9/2023)
 • Belgisch kampioenschap Masters (10-11/6/2023)
 • Kampioenschap van Vlaanderen Alle Categorieën (Do 18/5/2023)
 • Kampioenschap van Vlaanderen Cadetten en Scholieren (Di 15/8/2023)
 • Kampioenschap van Vlaanderen Masters (Zo 20/8/2023)

 

T/m 13 november a.s.: (club doet voorstel van datum bij kandidatuurstelling)

 • Belgisch kampioenschap 10.000m A.C. en Masters
 • Belgisch kampioenschap Hamer Cad/Sch/Jun/Bel
 • Belgisch kampioenschap Werpvijfkamp Masters 
 • Bk (+KvV) 100km
 • Bk 24u
 • Bk Berglopen A.C. en Masters
 • BK Trail (klassiek en ultra)
 • BK Verticale kilometer A.C. en Masters
 • BK snelwandelen 10.000m AC.-V/Mas V en 20.000m A.C.-M/Mas M
 • BK snelwandelen 20km-V en 50km-M
 • BK 5.000m AMH
 • Kampioenschap van Vlaanderen Meerkampen 
 • Kampioenschap van Vlaanderen Hamer Cad/Sch/Mas 

 

NATIONALE INTERCLUB EN BEKERS VAN VLAANDEREN 2023

Organisatie:

Kandidaturen voor de organisatie van de First league voor A.C. (Superleague = LBFA-organiatie) of van een Beker van Vlaanderen (Pup/Min – Cad/Sch – A.C. – Masters) dienen uiterlijk 18 november 2022 in het bezit te zijn van Atletiek Vlaanderen. (via mail naar josefien@atletiek.be)

 

Inschrijvingen:

T/m 18 november 2022 (via mail naar josefien@atletiek.be):

 • Pup/Min: ALLE verenigingen (óók deze die in 2022 hebben deelgenomen) die wensen deel te nemen.
 • Cad/Sch M+V, Masters M+V: de verenigingen die in de LAAGSTE afdelingen dienen uit te komen, te weten:
  • Deze die in 2022 niet hebben deelgenomen of deze die in 2022 niet werden gerangschikt in de laagste afdeling (forfait);
  • Deze die in 2022 hebben deelgenomen in de laagste afdeling en die niet gepromoveerd zij naar een hogere afdeling;
  • Deze die in 2022 hebben deelgenomen maar naar de laagste afdeling zijn gedaald.
 • A.C. M+V: de verenigingen die NIET uitkomen in één van deze afdelingen: (ziehier het overzicht):
  • Superleague KBAB
  • First League KBAB
  • Ere-afdeling VAL
  • Eerste afdeling VAL
  • Tweede Afdeling VAL

 

*Dienen dus niet in te schrijven: de verenigingen die in een BvV NIET in de laagste afdeling uitkomen.

 

 

Aanbeveling van de Beleidscommissie competitie.

Het aantal open indoormeetings (zeker in Gent) voor de categorieën cadetten tem seniores is niet zo groot.

De BC Competitie wenst de organisatoren op te roepen/aan te bevelen (niet te verplichten) om hun wedstrijd eerst open te stellen voor Belgische atleten en pas enige tijd later buitenlandse atleten toe te laten om in te schrijven.

 

De BC Competitie stelt volgende vrijblijvende tijdslijn voor:

 • 10 weken voor de start meeting: opening inschrijvingen voor eigen clubatleten
 • 8 weken voor de start meeting: opening inschrijvingen voor Belgische atleten
 • 5 weken voor de start meeting: opening inschrijvingen voor Buitenlandse atleten
 • 48 uur voor aanvang competitie: afsluiten inschrijvingen

 

De BC Competitie raadt tevens onze Belgische atleten aan niet wachten tot het laatste moment om in te schrijven.

Gezien het beperkt aantal wedstrijden en de maximumcapaciteit zou het aantal beschikbare plaatsen snel ingenomen kunnen zijn.

 

OPROEP KANDIDATEN ADVIESCOMMISSIES

De raad van bestuur roept kandidaten op voor een nieuwe termijn van de volgende adviescommissies (2 jaar):

Adviescommissie TRAINERS

De trainerscommissie groepeert enerzijds de gediplomeerde atletiektrainers in Vlaanderen, maar fungeert anderzijds ook als adviescommissie voor Atletiek Vlaanderen. Meermaals per jaar wordt er een gezamenlijk overlegmoment gepland (fysiek of digitaal) om, op vraag en/of eigen initiatief, agendapunten door te spreken en formeel advies te geven aan de federatie.

Deze adviescommissie bestaat momenteel uit een bestuur van een 10-tal leden. Om goed en uitgebreid advies te kunnen verlenen, is het belangrijk om een zo breed mogelijk scala aan trainers te betrekken. Daarom zijn we op zoek naar trainers die maar al te graag willen zetelen in de trainerscommissie en die voldoen aan het profiel van trainers die we niet/te weinig hebben in de commissie!

Welke trainers zoeken we?

 • recreanten trainers (andere specialisatie dan halve fond/fond)
 • jeugdtrainers (KAN-MIN)
 • competitietrainers (CAD+) voor de disciplinegroepen spurt/horden, springen en werpen
 • trainers van mastercategorieën (recreatief en/of competitief)

Zowel jonge als oude, en vrouwelijke als mannelijke trainers zijn zeker welkom!

 

Het is belangrijk dat de trainer vanuit een breed trainersperspectief en vanuit het midden van de organisatie wil meewerken aan de verdere opbouw van de federatie. Dus zowel ideeën/suggesties/bemerkingen/… kan aanleveren met betrekking tot de beleidsdomeinen jeugd, competitie, recreatie, topsport, … en een verbinding vormt tussen de praktijk en de raad van bestuur. Heb je een bepaalde affiniteit met advies geven, dan is dit zeker een meerwaarde maar niet noodzakelijk!

Voor verdere vragen inzake de trainerscommissie kan je contact opnemen met de voorzitter David Evenepoel.

 

Adviescommissie ETHIEK

De ethische commissie staat binnen de sportfederatie in voor het verstrekken van adviezen bij ethische vraagstukken, zowel reactief op vraag van een vertrouwenspersoon van de federatie- bij het behandelen van incidenten van grensoverschrijdend gedrag, als proactief aan het federatiebestuur of -management over het integriteitsbeleid van de sportfederatie.

De nieuw op te richten commissie zal deels bestaan uit experts en deels uit club-vertrouwenspersonen.

 

We zoeken dus club-vertrouwenspersonen die enkele malen per jaar in dit adviesorgaan willen zetelen.

Voor meer info kan je terecht bij paula@atletiek.be.

 

Vereisten tot aanstelling

 • bij het in functie treden meerderjarig zijn
 • Belgisch onderdaan zijn of in België geboren zijn en minstens tien jaar in België wonen
 • over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken (uitgezonderd politieke rechten voor wat de buitenlanders betreft die voldoen aan par c)

Stel je kandidaat 

Heb je interesse om advies te geven over het beleid van Atletiek Vlaanderen? Stel je dan kandidaat vóór 23 november als lid van één van onze commissies door te mailen naar josefien@atletiek.be.

 

 

Laatste kans tot inschrijven Trainer B binnen werp –en/of springnummers voor dit najaar!

Begin november gaan we van start met de Trainer B binnen de werp- en springnummers.

Heb jij reeds een Trainer B M2A op zak én ben je geslaagd voor het Algemeen Gedeelte Trainer B?

Dan kan jij dit najaar nog doorstromen naar één van de Trainer B opleidingen.

Uiterste inschrijfdatum: maandag 31/10/2022!

Neem een kijkje op onze website.

Bij vragen, neem contact op met Sietske (sietske@atletiek.be)

 

SLUITINGSDAGEN

In de maand november zullen de kantoren van Atletiek Vlaanderen gesloten zijn op:

 • dinsdag 1 november
 • woensdag 2 november
 • vrijdag 11 november
 • dinsdag 15 november