Webshop

Ervaring op het terrein en ambities binnen de VAT

Is sinds 2001 als sportleerkracht werkzaam in het Brussels onderwijs. Daarnaast ook als zelfstandige actief in personal training & health coaching en hiervoor verbonden aan het medisch centrum te Ternat. Was tussen 1998 en 2012 actief als atletiektrainer bij de Vlaamse atletiekliga en werd ondertussen papa van 4. Is daarna aan de slag gegaan als docent in de opleidingen initiator running, trainer B en trainer A afstandslopen. Daarnaast ook actief als voorzitter van de sportraad in de sportgemeente Ternat en lid van het burgerinitiatief High Five.

Mijn ambitie om toe te treden tot de commissie bestaat in het faciliteren van participatie van zoveel mogelijk trainers in het algemene beleid van de Vlaamse atletiekliga. Vanuit het midden van de organisatie wil ik dus de stem van de trainer binnenbrengen. Daarnaast wil ik vanuit mijn onderwijskundige ervaring een ondersteunende rol opnemen naar de verdere uitbouw van het opleidings- en bijscholingsaanbod van alle trainers. Het is mijn overtuiging dat professionaliseren een gedeelde verantwoordelijkheid is, de manier van leren bepaalt wat de vorderingen van trainers zijn en de docent eerder in dialoog is en niet zozeer in monoloog. Daarnaast wil ik ook werk maken om meer trainers aan te zetten om een onderzoeker te worden van hun eigen trainingspraktijk en meer laten samen te werken in lerende netwerken waarbinnen informatie en ervaringen horizontaal uitgewisseld worden en expertise verder opgebouwd.