26/05

Officiële berichten - 26/5/2021

logo val

CORONA UPDATE: DRAAIBOEK HEROPSTART COMPETITIES IS BESCHIKBAAR

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden legde gisterenavond het ontwerp van het MB met de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan voor advies voor aan de Raad van State. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021. Dit blijft natuurlijk nog onder enig voorbehoud en zoals steeds kunnen lokaal afwijkende maatregelen genomen worden door de lokale overheden.

Dit draaiboek is gebaseerd op de verschillende overheidsrichtlijnen en ondersteunt de clubs bij de voorbereiding van hun wedstrijd en hun aanvraag bij het lokaal bestuur. Het draaiboek kan je terugvinden op onze website.

De richtlijnen van de overheid schrijven van 9 tot en met 30 juni dat een maximum van 50 personen binnen of 100 personen buiten mag deelnemen aan niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen. Er is ook een maximum van 400 toeschouwers (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) tegelijkertijd in het stadion. We tellen hierbij ook atleten/jury/medewerkers aangezien deze voor en na de wedstrijd niet volledig gescheiden kunnen worden van het publiek.

Vanaf 1 juli worden de resterende beperkingen op sportactiviteiten opgeheven. De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd naar buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand.

De uitvoering van dit draaiboek is afhankelijk van de verdere evolutie van het Covid-19 virus en kan steeds verder aangepast worden aan de omstandigheden en overheidsrichtlijnen. In elk geval vragen wij aan de organisatoren, maar ook atleten, toeschouwers, medewerkers en jury om alle richtlijnen serieus te nemen en deze plichtsbewust en solidair op te volgen. Het Covid 19-virus is nog niet helemaal verdwenen, en ons gedrag is bepalend om de verspreiding van dit virus tegen te gaan.

Vraag je wedstrijd aan
Neem contact op met de lokale overheid:

  • Vraag of er lokale richtlijnen zijn bovenop de federale richtlijnen.
  • Vraag de toestemming voor de organisatie.
  • Vul het ‘Covid Event Risk Model’ (CERM) in, deze tool analyseert of jouw evenement voldoende ‘Covid-veilig’ is. De tool kan je terugvinden op deze website en is verplicht voor alle sportieve organisaties. In punt 3.4.1 en 3.4.2 hebben we een generiek profiel opgesteld voor een atletiekwedstrijd en een wegwedstrijd. De tool bereidt het advies van het lokaal bestuur voor, deze neemt steeds de eindbeslissing.

Zoals vermeld in de officiële berichten van 21 mei moeten clubs die in de huidige wedstrijdkalender een organisatie hebben tussen 9/6 - 30/6 hun organisatie bevestigen bij Josefien vóór 31/5. Daarnaast mogen er micromeetings aangevraagd worden tot en met 31/5 bij Josefien voor een organisatie in de periode 9/6 – 30/6.