22/09

Officiële berichten - 22/9/2023

logo val

 Wie wordt official personality van het jaar?

In 2023 gaat de VSF op zoek naar de official personality van het jaar. Het wordt een grote verkiezingsstrijd tussen alle Vlaamse officials/juryleden, over alle sporttakken heen.

Voor onze federatie werd niemand minder dan Noël Opsomer (KKS) genomineerd! 

Haal alles uit de kast en laat ons met zen allen Noël naar de overwinning stemmen!

Meer informatie betreffende het uitbrengen van een stem ed. kan je terugvinden in bijlage

 

Aanvraag cursusorganisaties voorjaar 2024 

Je kan vanaf heden opnieuw een aanvraag doen voor de organisatie van de opleiding Initiator Atletiek (nieuwe opleidingsstructuur!), Trainer C (nieuw!) of Start 2 Coach in het voorjaar van 2024.
Indienen kan t.e.m. woensdag 27 september.  

Enkele vereisten voor de organisatie van deze opleidingen in eigen club:

·        De kostprijs voor de gebruikte accommodatie moet gratis of tegen beperkte prijs kunnen aangeboden worden.

·        Een indooraccommodatie moet aanwezig zijn voor de praktijksessies als back-up bij slecht weer (kan een sporthal zijn of zaaltje in een school). 

·        Vereiste minimum accommodatie: grasveld en/of atletiekpiste (+ indoormogelijkheid) + leslokaal/kantine 

Extra vereisten bij het organiseren van een Initiator Atletiek en Start 2 Coach:

De organiserende club dient minstens een 8-tal eigen deelnemers te hebben voor de organisatie of dient een samenwerking aan te gaan met een omliggende club om zeker aan voldoende minimumaantal deelnemers te komen (minimum aantal deelnemers is 12). 
Interesse?
Geef dan volgende zaken door aan Sietske (sietske@atletiek.be):

·        Organiserende club

·        Adres waar de opleiding doorgaat

·        Welke opleiding wil je organiseren (Initiator Atletiek, Trainer C of S2C)

·        Contactgegevens van de cursusverantwoordelijke

Alle informatie over de nieuwe opleidingen kan je terugvinden op deze webpagina.

 

Kledijinzameling voor mensen in armoede die atletiek willen beoefenen

Om iedereen de kans te geven om deel te nemen aan atletiekactiviteiten organiseren we opnieuw een kledij-inzameling. 

In elke club blijft er door de tijd wel wat kledij liggen, elke sporter heeft regelmatig wel wat materiaal dat niet meer gedragen wordt, te klein of te groot geworden is. Of misschien is jouw club van uitrusting veranderd en heb je nog een hele stock oude kledij liggen….

Daarom willen we oproepen om tweedehandskledij te verzamelen en in te dienen tijdens de Opleidingsdag van 14 oktober te Gent.

Wij verzamelen het materiaal en verdelen het verder via de gekende kanalen van sociale instellingen.

Let wel: het gaat enkel om sportkledij (ook loopschoenen!) die nog bruikbaar is, geen kapotte kledij. Voor jong en oud.

Graag vooraf een seintje indien jouw club deelneemt aan deze actie en kledij zal afleveren, in functie van het transport ervan vanuit Gent.

Info en contact: Wim Poelmans – wim.poelmans@gazelles.org of Paula Vanhoovels – paula@atletiek.be 

 

 

Clubgrade

Heel wat atletiekclubs hebben tijdens de afgelopen jaren al deelgenomen aan een Clubgrade-traject om hun bestuurlijke en organisatorische werking te versterken. Het blijft een opportuniteit om van dit traject gebruik te maken en jouw clubwerking te versterken.

Wat doet Clubgrade precies? 
In een sportclub werken we vooral met mensen. Leden, coaches, ouders, vrijwilligers… En het managen van een team kan uitdagend zijn. 
Het vinden van nieuwe vrijwilligers, betrokkenheid creëren, herstructureren binnen de club...  Het managen van een team kan uitdagend zijn. Het zijn allemaal topics die niet vanzelfsprekend zijn en heel wat clubs hebben het gevoel dat dat toch niet zo soepel loopt binnen hun club. 
Met Clubgrade gaan we met clubs samen aan de slag. We geven alle nodige ondersteuning en tools om daarna zelf aan de slag te gaan. Door de unieke aanpak en begeleiding versterken we de werking en tillen we ze naar een hoger niveau. 
Meer weten over de Clubgrade werkwijze en ervaringen? Neem een kijkje op de Clubgrade-website

Vragen? Of graag eens horen hoe je aan de slag kan gaan? Contacteer clubondersteuner Paula Vanhoovels, paula@atletiek.be  – 02/474 72 22 of 

Hannah Fredrick van Clubgrade, hannah@vlaamsesportfederatie.be , 09 396 80 60

 

 

Running Blind – regio Gent

Heb je in je vereniging een slechtziende atleet die graag mee zou lopen? Isabel Andriessen is een fervente loopster die in Gent woont en wil graag als buddy fungeren voor blinde of slechtziende atleten. Haar contactgegevens:   i.andriessen@hotmail.com

 

 

Recreatiesportfonds

Om in aanmerking te kunnen komen voor het Recreatiesportfonds is het een vereiste dat uw vereniging beschikt over minstens 15% recreanten. Enkele verenigingen voldoen net niet aan die norm en missen daardoor een kans om enkele honderden euro’s te kunnen verdienen.

Wil je je % recreanten kennen? Neem dan contact op met Paula Vanhoovels via paula@atletiek.be .

Wij willen de verengingen er nogmaals attent op maken dat het toesturen van de lijst van actieve loopbegeleiders de enige voorwaarde is om een aanvraag voor deelname aan het Recreatiesportfonds in te dienen. Deelname aan de Opleidingsdag van 14/10 door één van de loopbegeleiders is een vereiste voor het kwalitatieve luik.