18/12

Officiële berichten - 18/12/2020

logo val

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2021

Kandidaturen organisatie:
Voor het organiseren van de hierna vermelde kampioenschappen kunnen de verenigingen van de Vlaamse Atletiekliga hun kandidatuur indienen bij Josefien.
T/m 3 januari a.s.: (via mail naar Josefien)
BIJKOMEND:

 • Kampioenschap van Vlaanderen (+PK) Masters: Zo 19 september (enkel verenigingen uit Limburg)

SPORTREGLEMENTEN 2021

Naar aanleiding van de nieuwe competitieformule voor kangoeroes en benjamins is er beslist om geen provinciale kampioenschappen meer in te richten voor benjamins, dit vanaf het zomerseizoen 2021.

KANDIDAAT-VOORZITTERS BELEIDSCOMMISSIES

BC Competitie:

 • Serge Beckers (RAM)
 • Frank De Smedt (VAC)
 • Patrick Van Caelenberghe (VS)

BC Recreatie:

 • Geert Verdoodt (ALVA)

BC Jeugd:

 • Johan Permentier (SPBO)

Er wordt een online stemming gehouden tijdens de commissievergadering van januari. Tijdens diezelfde vergadering zal tevens de ‘overdracht’ gebeuren tussen de oude samenstelling en de nieuw verkozen leden door de clubs. Elke beleidscommissie draagt vervolgens haar voorzitter aan de algemene vergadering voor als kandidaat-bestuurder.

OPROEP KANDIDATEN ATLETENCOMMISSIE

De Vlaamse Atletiekliga wil de atletencommissie nieuw leven inblazen. De commissie richt zich tot modale atleten, aangezien er al een topsportcommissie bestaat.
De atletencommissie is een adviescommissie en vergadert over onderwerpen die voor de doelgroep belangrijk zijn. De commissie kan hierover adviezen bezorgen aan de bevoegde beleidscommissie en/of de raad van bestuur. De Raad van Bestuur of de beleidscommissies kunnen ook advies vragen over onderwerpen die hen aanbelangen. Het engagement voor de atletencommissie loopt over een termijn van twee jaar en op de eerste vergadering wordt een voorzitter verkozen.

Voorwaarden
Om in aanmerking tot komen voor de atletencommissie moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • In het huidige of vorige seizoen over een startnummer beschikken.
 • Tussen 16 en 34 jaar oud zijn.
 • Niet op de elitelijst voorkomen in de afgelopen twee jaar.
 • Belgisch onderdaan zijn of in België geboren zijn en minstens tien jaar in België wonen.
 • Over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken.

De leden worden door de Raad van Bestuur aangeduid voor een periode van twee jaar, daarbij zal rekening gehouden worden met een zo goed mogelijk spreiding over de verschillende disciplinegroepen.

Stel je kandidaat
Heb je interesse om advies te geven over het beleid van de Vlaamse Atletiekliga? Stel je dan kandidaat als lid van de atletencommissie door het ingevulde Curriculum Vitae (CV) door te mailen naar Josefien voor 3 januari 2021.

OPROEP KANDIDATEN TOPSPORTCOMMISSIE

De Vlaamse Atletiekliga is op zoek naar leden voor de Topsportcommissie. De leden van deze commissie worden aangeduid voor de duur van een olympiade. Hoewel de Olympische Spelen in Tokio zijn uitgesteld, loopt de nieuwe olympiade nog steeds van 2021 tot 2024. Ontdek hieronder de profielen waar we naar op zoek zijn.

De Topsportcommissie focust zich op het Vlaamse topsportbeleid en het engagement voor deze commissie loopt over een termijn van vier jaar, gelijklopend met een olympiade. De nieuwe leden van de Topsportcommissie worden aangeduid door de Raad van Bestuur op de bestuursvergadering in januari.

Profiel
We zijn op zoek naar leden met de volgende profielen:

Een vertegenwoordiger van de topsporters:

 • Een atleet die in de 15 jaar voor de verkiezing minstens 1 jaar tot de categorie A1 of A2 behoorde en niet actief is in de bestaande elitewerking.

Een vertegenwoordiger van de topsporttrainers:

 • Een trainer (geen personeelslid) van elites A, B en F gedurende minstens 1 jaar in de 15 jaar voor de benoeming.

Twee vertegenwoordigers van de clubs:

 • Hiervoor mag je niet in aanmerking komen voor één van de andere profielen.

Voorwaarden
Daarnaast moeten alle kandidaten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Bij het in functie treden meerderjarig zijn.
 • Belgisch onderdaan zijn of in België geboren zijn en minstens tien jaar in België wonen.
 • Over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken.

Stel je kandidaat
Heb je interesse en voldoe je aan één van de bovenstaande profielen en de bijhorende voorwaarden? Stel je dan kandidaat als lid voor de Topsportcommissie door het ingevulde Curriculum Vitae (CV) door te mailen naar Josefien voor 10 januari 2021.

INITIATOR RUNNING

In het voorjaar start een nieuwe Initiator Running-opleiding die hoofdzakelijk digitaal georganiseerd wordt en dus niet locatie-afhankelijk is. Bezoek onze website voor meer informatie.

HOU JE LEDEN ACTIEF: ORGANISEER EEN VIRTUELE LOOP!

Gezien de coronamaatregelen het sporten in groep, met meer dan 4 deelnemers, nog verbieden kunnen normale wegwedstrijden of natuurlopen nog niet georganiseerd worden. Dat betekent echter niet dat we onze leden niet aan het lopen kunnen zetten.

Virtueel zijn er wel wat mogelijkheden:

 1. Bepaal een omloop, best met start en aankomst op dezelfde plaats, maak er een plannetje van en lanceer het bij je leden. Vraag hen om zelf de tijd te registreren en door te sturen. In een eenvoudig Excel-document kan je de tijden rangschikken. Eventueel zorg je voor een afzonderlijke klassering voor joggers en wandelaars, voor jongeren en ouderen,…
 2. Zet een omloop uit of gebruik een bestaande Loopomloop (bv. van Sport Vlaanderen) om ook mensen van buiten je club aan te zetten tot lopen. Ook hier vraag je om de loop zelf te registreren met een app en vraag je om een bewijs van de registratie door te sturen. De tijden kunnen op dezelfde manier bijgehouden worden zodat deelnemers zich kunnen vergelijken met anderen.Voor de registratie gebruiken veel joggers Strava, maar het kan bv. ook met andere gratis apps zoals de gezondheidstracker.
 3. Zet een omloop uit die gedurende een aantal weken kan belopen worden. Indien mogelijk kan je er op bepaalde dagen een tijdmeting voorzien. Je kan hiervoor gebruik maken van het aanbod van Sporttijden, te contacteren via Dimitri Op De Beeck. Zorg dan wel voor voorinschrijving, het vooraf versturen van startnummers en chips én een tijdschema waarbij maximum 4 personen gelijktijdig starten (bv. om de 5’).

In alle omstandigheden duid je op de geldende coronamaatregelen:

 • Zoveel mogelijk afstand houden (1,5m).
 • Mondmasker dragen voor en na de loopsessie.
 • Geen catering onderweg noch aan de aankomst.
 • Geen toiletten, geen kleedkamers.

Voorbeelden:

 • “Tour de Kempen”: een recreatief loop-en wandelaanbod in de Kempen op Looproutes van Sport Vlaanderen (vanaf 15/1). Meer info via volgende website en via Facebook.
 • Meerdaalwoudtrail: elke dag kunnen 250 lopers van 19/12 tot 27/12 vrij starten tussen 10 en 14u op afgepijlde parcoursen (10-17-26km). Tijdmeting wordt voorzien. Meer info over de organisatie.

Organiseer je als club zo’n event? Dien het in in Alabus als “virtuele loop”. Jouw event wordt opgenomen in de kalender. Er zijn geen kosten verbonden aan de organisatie.

VERSLAGEN

Je kan de verslagen van volgende vergaderingen terugvinden op onze website: