18/11

Officiële berichten - 18/11/2022

logo val

STARTNUMMERS

VERZENDING

Op 22 november zorgen we voor de laatste keer voor een wekelijkse zending van de startnummers ed. Vanaf dan zal alles 2-wekelijks verzonden worden.
Voor de rest van 2022 komt dit neer op volgende verzendingsdata:

  • 22 november
  • 6 december
  • 20 december

De bestelling naar de drukkerij toe wordt altijd doorgegeven op de donderdag voorafgaand aan de verzendingsdatum.

(Een deel van de recreantenkaarten voorzien we in de zending van 6 december)

 

KLEUR STARTNUMMER

Dit seizoen dient er geen rekening gehouden te worden met de kleuren die voorkomen op de startnummers. Omwille van een vergissing werden een deel van de startnummers gemaakt met de nieuwe kleuren en een deel met de oude kleuren (van vorig sportjaar). Per categorie zullen er dit jaar dus verschillende kleuren in omloop zijn.

 

NIEUWE OPROEP: ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2023

Kandidaturen organisatie:
Voor het organiseren van de hierna vermelde kampioenschappen kunnen de verenigingen van Atletiek Vlaanderen hun kandidatuur indienen via mail bij Josefien.

T/m 27 november
a.s.:

  • Belgisch kampioenschap Masters (10-11/6/2023)

 

HERINNERING: NATIONALE INTERCLUB EN BEKERS VAN VLAANDEREN 2023

Kandidaturen voor organisatie en inschrijvingen: uiterlijk 18 november 2022 via mail naar josefien@atletiek.be

 

G-indoor athletics

Na twee Corona-annulaties wordt de G-indoor Athletics op 18 december 2022 opnieuw georganiseerd in de Gentse Topsporthal en de aanleunende sporthal van Sport Vlaanderen. Dit evenement omvat 3 luiken:

  • Een Belgisch indoorkampioenschap AMH voor atleten met een verstandelijke (VE), fysieke (FYS) of visuele (VI) beperking
  • Een G-recrea met verschillende bewegingsactiviteiten waar alle personen met een beperking kunnen aan deelnemen die niet kunnen deelnemen aan de wedstrijdvormen
  • Een promotioneel aanbod waarbij personen met een handicap die al dan niet actief zijn in een andere sport zich eens kunnen komen testen.

We starten om 13u met de activiteiten, we sluiten af omstreeks 17u. Deelname en toegang zijn GRATIS!

Tijdschema en meer info

 

Inschrijving voor het BK AMH

- voor aangesloten-leden bij VAL/LBFA: via Atletiek.nu, https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/38302

 - voor niet-aangesloten leden en buitenlanders: via paula@atletiek.be

 

Inschrijving voor de G-recrea

- iedereen: via paula@atletiek.be met opgave van naam, eventuele club en geboortedatum

Gelieve deze info bij uw leden te verspreiden. Bijgaande affiche kan je gebruiken voor promotie via uw kanalen. Alvast dank!

 

BIJSCHOLINGEN

Sporten met een chronische aandoening

G-Sport Vlaanderen organiseert op 23/11 tussen 9u en 12u30 een sessie “Sporten met een chronische aandoening”.

Locatie: Fit-Out Destelbergen

Deelname: 20 euro

Meer info en inschrijving

 

Bewegen en voeding tijdens en na kanker

Runningtherapie organiseert in samenwerking met Running&Co een online sessie over “Bewegen en voeding tijdens en na kanker”. Deze sessie gaat door op 26 november tussen 9u30 en 12u30.
Deelnameprijs: 35 euro

Meer info en inschrijving

Ethiek

In de komende weken organiseert het Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) verschillende vormingen voor sportclubs.
Het overzicht kan je hier terugvinden: https://www.ethischsporten.be/kalender/.

 

DAG VAN DE TRAINER

Op zaterdag 10 december gaat de 10de editie door van de Dag van de Trainer.

Meer info en inschrijven via https://www.sport.vlaanderen/dag-van-de-trainer/programma/

 

VERSLAGEN

Het verslag van de Beleidscommissie Competitie van 18 oktober staat online

Het verslag van de Beleidscommissie Jeugd van 17 oktober staat online

Het verslag van de Raad van Bestuur van 26 september staat online