16/10

Officiële berichten - 16/10/2020

logo val

NATIONALE INTERCLUB EN BEKERS VAN VLAANDEREN 2021

INSCHRIJVINGEN
T/m 27 oktober 2020 (via mail naar Josefien):

 • Pup/Min: alle verenigingen (ook deze die in 2019 (= de laatste editie die is doorgegaan) hebben deelgenomen) die wensen deel te nemen.
 • Cad/Sch, A.C. vrouwen/mannen, Masters: de verenigingen die in de laagste afdelingen dienen uit te komen, te weten:
  • Deze die in 2019 niet hebben deelgenomen of deze die in 2019 niet werden gerangschikt in de laagste afdeling (forfait);
  • Deze die in 2019 hebben deelgenomen in de laagste afdeling en die niet gepromoveerd zij naar een hogere afdeling;
  • Deze die in 2019 hebben deelgenomen maar naar de laagste afdeling zijn gedaald.

*Dienen dus niet in te schrijven: de verenigingen die in een BvV NIET in de laagste afdeling uitkomen.

OPROEP KANDIDATEN BELEIDSCOMMISSIES EN ADVIESCOMMISSIES

De raad van bestuur roept kandidaten op voor een nieuwe termijn van de beleidscommissies (4 jaar) en de adviescommissies (2 jaar). Kandidaturen dienen vóór 1 november bezorgd te worden aan Josefien.

BELEIDSCOMMISSIES
Beleidscommissie COMPETITIE: kalender organiseren, wedstrijdreglementen en -structuur opmaken, toekenning van kampioenschappen aan de clubs. De focus ligt op kwaliteit: labels wedstrijden, kwaliteit terreinen, evaluatie.

Beleidscommissie RECREATIE: focus is het loopgebeuren ‘running’ voor een breed, niet-competitiegericht publiek binnen Atletiek Vlaanderen uitbouwen (= groeien): innovatief.

Beleidscommissie JEUGD: jonge kinderen (< 14 jaar) zich laten amuseren tijdens sportieve activiteiten en zin laten krijgen voor een levenslange atletiekcarrière.

VEREISTEN TOT AANSTELLING
a) bij het in functie treden meerderjarig zijn
b) Belgisch onderdaan zijn, of
c) in België geboren zijn en minstens tien jaar in België wonen
d) over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken, (uitgezonderd politieke rechten voor wat de buitenlanders betreft die voldoen aan par c).

Er zal een online stemming (https://electionrunner.com) worden georganiseerd tussen 5/11 en 15/11. Meer hierover in een volgend officieel bericht. Daarna zullen de verkozen leden worden samengeroepen in een eerste vergadering om een voorzitter te kiezen. Deze zal dan op de AV van maart worden voorgedragen als bestuurder van de federatie.

ADVIESCOMMISSIES
VAT-Vlaamse atletiektrainers
De trainerscommissie groepeert enerzijds de gediplomeerde atletiektrainers in Vlaanderen, maar fungeert anderzijds ook als adviescommissie voor Atletiek Vlaanderen. Meermaals per jaar wordt er een gezamenlijk overlegmoment gepland (fysiek of digitaal) om, op vraag en/of eigen initiatief, agendapunten door te spreken en formeel advies te geven aan de federatie.

Deze adviescommissie bestaat momenteel uit een bestuur van een 10-tal leden. Om goed en uitgebreid advies te kunnen verlenen, is het belangrijk om een zo breed mogelijk scala aan trainers te betrekken. Daarom zijn we op zoek naar trainers die maar al te graag willen zetelen in de trainerscommissie en die voldoen aan het profiel van trainers die we niet/te weinig hebben in de commissie!
Welke trainers zoeken we?

 • recreanten trainers (andere specialisatie dan halve fond/fond)
 • jeugdtrainers (KAN-MIN)
 • competitietrainers (CAD+) voor de disciplinegroepen spurt/horden, springen en werpen
 • trainers van mastercategorieën (recreatief en/of competitief)

Zowel jonge als oude, en vrouwelijke als mannelijke trainers zijn zeker welkom! Het is belangrijk dat de trainer vanuit een breed trainersperspectief en vanuit het midden van de organisatie wil meewerken aan de verdere opbouw van de federatie. Dus zowel ideeën/suggesties/bemerkingen/… kan aanleveren met betrekking tot de beleidsdomeinen jeugd, competitie, recreatie, topsport, … en een verbinding vormt tussen de praktijk en de raad van bestuur. Heb je een bepaalde affiniteit met advies geven, dan is dit zeker een meerwaarde maar niet noodzakelijk!

Voor verdere vragen inzake de trainerscommissie kan je contact opnemen met de voorzitter David Evenepoel

Master-commissie
De masterscommissie is op zoek naar mensen met volgend profiel :

 • met een achtergrond in master-atletiek (als actief atleet, trainer, jurylid of clubbestuurslid),
 • met een achtergrond in recreatie-atletiek voor masters (stratenlopen, berglopen, marathons)
 • met een achtergrond voor werpnummers en springnummers.
 • liefst komende uit de provincies Vlaams-Brabant en Limburg (want dat is onze blind spot momenteel).

Voor meer info kan je terecht bij voorzitter: Serge Beckers.

Medische commissie
De medische commissie is op zoek naar kandidaten om haar samenstelling te versterken:

 • arts
 • kiné
 • sportpsycholoog
 • sportdiëtist
 • inspanningsfysioloog

De medische commissie zal in de toekomst 2 focussen hebben: “Algemeen advies” en “Topsport”. Kandidaten voor de werking “Topsport” moeten natuurlijk ervaring hebben in dit domein.
Voor meer informatie kan je terecht bij Owen.

Ethische commissie
De ethische commissie staat binnen de sportfederatie in voor het verstrekken van adviezen bij ethische vraagstukken, zowel reactief op vraag van een vertrouwenspersoon van de federatie- bij het behandelen van incidenten van grensoverschrijdend gedrag, als proactief aan het federatiebestuur of -management over het integriteitsbeleid van de sportfederatie.

De nieuw op te richten commissie zal deels bestaan uit experts en deels uit club-vertrouwenspersonen. We zoeken dus club-vertrouwenspersonen die enkele malen per jaar in dit adviesorgaan willen zetelen.
Voor meer info kan je terecht bij Paula.

DAG VAN DE TRAINER - 05/12/2020

Afgelopen donderdag werden heel wat trainers individueel uitgenodigd om zich in te schrijven voor de negende editie van de Dag van de Trainer. Deze zal voor het eerst volledig digitaal plaatsvinden! Vanaf maandag 12/10/2020 is het mogelijk om via de website van Sport Vlaanderen in te schrijven voor dit grootste eendaags bijscholingsmoment voor trainers in Vlaanderen.

Samen met heel wat partners boksten ze een programma in elkaar met meer dan 120 workshops, verspreid over zes sessiemomenten. Alle informatie vind je op hun website
Heb je vragen over de Dag van de Trainer, dan stuur je die best naar dagvandetrainer@sport.vlaanderen.

BIJSCHOLING ‘SPECIFIEKE OPWARMING VAN BENJAMIN TOT SENIOR’

Organisatie: Atletiek Vlaanderen
Locatie: Sportunit, Edingsestwg 53b, Gooik
Tijdstip: 10-12u
Deelname: gratis voor VAT-leden, €10 voor VAL-leden (geen VAT), €15 voor niet-leden VAL.
Info en inschrijven op onze website.

VERSLAGEN

Je kan het verslag van de vergadering van de beleidscommissie recreatie van 6 oktober terugvinden op onze website.
Je kan het verslag van de vergadering van de beleidscommissie jeugd van 24 september terugvinden op onze website.
Je kan het verslag van de vergadering van de beleidscommissie competitie van 24 september terugvinden op onze website.