13/01

Officiële berichten - 13/01/2023

logo val

FEDERALE ZOMERKALENDER 2023

De volgende kampioenschappen werden aangevuld:

Zo 30/4         BK berglopen A.C. en Masters                  Membre-sur-Semois (ARCH)
Za 5/8           BK 10 Km A.C. en Masters op de weg      Lokeren (AVLO)

 

KANDIDATUREN RAAD VAN BESTUUR

Kandidaturen moeten worden ingediend bij Atletiek Vlaanderen, tot en met dinsdag 17 januari 2023.

Meer info in de officiële berichten van 5 januari 2023!

 

NIEUWE RECREANTENVERENIGING: AVN

Benaming:                   Atletiekvereniging Noorderkempen
Ondernemingsnr.:        0650850006
Afkorting:                    AVN
Kleuren:                       zwart
Adres:                          2320 Hoogstraten, Moerstraat 30
Bestuur:

 • Voorzitter:                  Jan Vlamings
 • Secretaris:                   Mariska Quirijnen
 • Penningmeester:          Peter Rinke

 

Gedurende 30 kalenderdagen na publicatie in de officiële berichten van Atletiek Vlaanderen kunnen de verenigingen hun eventuele bezwaren en opmerkingen schriftelijk kenbaar maken aan het secretariaat van de federatie via josefien@atletiek.be.

 

NIEUW AANBOD AAN JEUGDBIJSCHOLINGEN IN 2023!

Ook in 2023 bieden we een aantal fysieke jeugdbijscholingen aan die jij als club kan aanvragen!


Hoe werkt het?
Kies één van de drie topics die jullie interessant lijkt uit. Geef dit dan door aan Sietske (sietske@atletiek.be). Als federatie leggen we contact tussen de desbetreffende docent en de verantwoordelijke in de club ter plaatse. Er wordt onderling gezocht naar een geschikte datum en tijdstip waarop de bijscholing kan plaatsvinden. De kosten van de docent en de accommodatie wordt gedragen door de club. De federatie zorgt voor de inschrijvingsprocedure via de webshop en de promotie via verschillende kanalen (website, social media, …). Eigen clubleden kunnen steeds gratis deelnemen (via een kortingscode). Externen (vanuit een andere club) kunnen deelnemen aan de bijscholing mits een bijdrage van €5 als VAT-lid, €10 als VAL-lid en €15 als niet VAT/VAL-lid. Het totaalbedrag van de externen wordt volledig toegestuurd naar de organiserende club. De organiserende club heeft er dus ook zeker baat bij om mee promotie te maken bij de omliggende clubs! De federatie zorgt verder ook voor de officiële attestering via de VTS-accounts van de deelnemers en eventuele extra bijkomende administratie.

 

Welke topics in 2023?

 • Topic 1: Ontwikkelingslijnen vortex werpen / Speerwerpen bij jeugd (PUP-CAD)
  • Docent: Marc Van Mensel
 • Topic 2: Ontwikkelingslijnen Sprint bij jeugd (PUP-CAD)
  • Docent: Tom Du Pan
 • Topic 3: Ontwikkelingslijnen verspringen bij jeugd (PUP-CAD)
  • Docent: Ben Willem

 

Praktische informatie

 • Vergoeding docent: €200
 • Duur bijscholing: 2u

Inhoud: Het afgelopen jaar werden er technische ontwikkelingslijnen per discipline opgesteld. Deze ontwikkelingslijnen geven weer hoe het leerproces binnen één discipline eruitziet. Aan de hand van een uitgewerkt schema ontleden we fase per fase welke deelaspecten aangeleerd dienen te worden en met welke oefenstof je als trainer aan de slag kan gaan alsook waarmee je als trainer rekening dient te houden binnen het leerproces. Na het volgen van de bijscholing wordt er ook toegang geboden tot een E-learningmodule aan alle deelnemers waar heel wat informatie rond deze bijscholing te vinden zal zijn.

 

INFO ETHIEK

Gelieve onderstaande info te bezorgen aan uw vertrouwensperso(o)n(en).

Online bijscholingen

Het Centrum voor ethiek in de sport (ICES) organiseert samen met de Vlaamse Sportfederatie onderstaande online bijscholingen:

Deelnamebedrag: telkens € 20

 

We willen geen opleidingen verplichten maar raden wel sterk aan dat de vertrouwenspersonen de opleiding “Sport met grenzen” en “Aan de slag als club API” volgen.
Deze 2 sessies worden steeds gecombineerd aangeboden door ICES en zijn de basis voor jouw werking als vertrouwenspersoon in de club: je leert op basis van welke criteria je een case kan inschatten en hoe je ermee kan omgaan, zowel naar het slachtoffer toe als naar de dader. In de tweede sessie zie je hoe je binnen je eigen club de werking kan uitbouwen, zowel op vlak van preventieve acties als het reactieplan bij cases.

 

Al deze opleidingen werden ook opgenomen in de bijscholingskalender voor clubmedewerkers .

Uitwisseling van cases

ICES biedt daarnaast ook uitwisselingsmomenten voor club-API’s* aan. Wij geven er de voorkeur aan om deze te organiseren binnen onze eigen atletiekwerking omdat de aangebrachte cases dan ook meer herkenbaar zijn en de uitwisseling nuttiger is. We willen deze graag organiseren in jouw club en nodigen dan clubs uit de regio uit om hierbij aan te sluiten. De begeleiding van deze sessies gebeurt door Liesl Van Barel of Paula Vanhoovels. Zij hebben inmiddels alle opleidingen van ICES als federatie-API gevolgd en kunnen dit prima zelf opnemen.

Wil je dergelijke sessie in jouw club organiseren? We vragen enkel om een clublokaal te voorzien en een drankje, er is geen kost aan verbonden. Deze sessies zijn gratis voor club-vertrouwenspersonen en voor leden van de organiserende club. Ze richten zich naar vertrouwenspersonen, bestuurders en trainers. Andere personen die de sessie willen volgen betalen € 10.

Interesse? Stuur een mail naar paula@atletiek.be met de voor jou best geschikte weekdag waarop deze sessie kan doorgaan. We voorzien hiervoor 2u, bv. tussen 19u30-21u30.

 

*de term API wordt meestal gebruikt door ICES en staat voor “Aanspreekpersoon Integriteit”. Wij gebruiken binnen de atletiek de term “Vertrouwenspersoon” omdat die naar anderen duidelijker omschrijft wat de functie van deze persoon is. Beide begrippen gaan dus over dezelfde functie.

AANVRAAG FINANCIERING G-SPORT EVENEMENTEN

Indien je overweegt om in de tweede helft van 2023 een G-sportevenement (G-recrea / AMH wedstrijd) te organiseren, dan kan je hiervoor G-sportsubsidies aanvragen bij Sport Vlaanderen. De deadline is 15 maart 2023.

Indienen doe je via het online subsidieplatform.