22/03

Nieuwe leden Raad van Bestuur verkozen

nad
Afgelopen zaterdag vond de Algemene Vergadering van Atletiek Vlaanderen plaats. Als gevolg van de coronacrisis vond de AV volledig digitaal plaats. Op de agenda stond onder meer de stemming voor de nieuwe bestuursleden van de Raad van Bestuur van de federatie. Daarnaast werden ook de voorzitters van de Beleidscommissies aangesteld als bestuurders.

De Raad van Bestuur van Atletiek Vlaanderen tekent het beleid uit van de federatie. De leden van de RvB worden verkozen door de Algemene Vergadering, die bestaat uit de clubs die lid zijn van de federatie. Zaterdag werd Peter Robbens door de clubs verkozen als het nieuwste lid van de RvB. Daarnaast werden Erik Chevrolet en Jos Jacobs herkozen. Hun mandaat als lid van de RvB liep af, maar ze krijgen opnieuw het vertrouwen van de clubs om hun engagement verder te zetten.

Naast de stemming voor de leden van de RvB stond ook de aanstelling van de voorzitters van de drie Beleidscommissies als bestuurder en lid van de RvB op de agenda. De drie voorzitters werden allemaal bevestigd als bestuurder. Voor de BC Competitie is dat Patrick Van Caelenberghe, voor de BC Recreatie Geert Verdoodt en voor de BC Jeugd Johan Permentier. Na zaterdag is de Raad van Bestuur opnieuw voltallig en klaar om onze sport doorheen deze moeilijke periode te loodsen richting een sportieve zomer.

Meer info over de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Beleidscommissies kan je hier terugvinden.