21/09

Corona update: Back on the Track - Safe Crossing

nad-6408
Na de kampioenschappen en micromeetings van afgelopen weken kijken veel clubs, trainers en atleten al vooruit naar het komende winterseizoen. Voor de organisatie van veldlopen moeten organisatoren nog steeds rekening houden met de gelden maatregelen tegen de verspreiding van het Covid 19-virus. Daarom heeft de Vlaamse Atletiekliga een draaiboek opgesteld om veldlopen 'corona-proof' te organiseren.

Als ondersteuning voor clubs en organisatoren van veldlopen heeft de Vlaamse Atletiekliga het draaiboek Back on the Track - Safe Crossing opgemaakt. Organiseren in de huidige omstandigheden vraagt extra aandacht. Dit draaiboek helpt clubs en organisatoren bij de voorbereidingen van hun veldloop en hun aanvraag bij het lokaal bestuur.

De overheid werkt met kleurencodes om de evolutie van het aantal besmettingen weer te geven. Momenteel geldt code geel in Vlaanderen. Dit betekent dat veldlopen mogelijk zijn, maar het publiek moet een mondmasker dragen, voldoende afstand houden en buiten de wedstrijden moeten atleten ook een mondmasker dragen en afstand houden, dus ook geen handdruk of felicitaties na de aankomst. Het aantal toeschouwers voor outdooractiviteiten is momenteel beperkt tot 400 toeschouwers tegelijkertijd op de site. We tellen hierbij ook atleten/jury/medewerkers, aangezien deze voor en na de wedstrijd niet volledig gescheiden kunnen worden van het publiek. Een organisator kan wel een uitzondering aanvragen bij het lokale bestuur, indien ze kunnen bewijzen dat het publiek voldoende gespreid zal worden. Alle richtlijnen kan je in het draaiboek nalezen. 

De uitvoering van dit draaiboek is afhankelijk van de verdere evolutie van het Covid-19 virus en kan steeds verder aangepast worden aan de omstandigheden en overheidsrichtlijnen. In elk geval vragen wij aan de organisatoren, maar ook atleten, toeschouwers, medewerkers en jury om alle richtlijnen serieus te nemen en deze plichtsbewust en solidair op te volgen. Het Covid 19-virus is nog steeds aanwezig, en ons gedrag is bepalend om de verspreiding van dit virus tegen te gaan.

Meer info op Corona & Atletiek