FAQ nieuwe wedstrijdvorm - Veelgestelde vragen

Organisatorische vragen
Welk statuut krijgen de kangoeroes en de benjamins?

Alle jeugdatleten (KAN tem MIN) sluiten aan als wedstrijdatleet. Iedereen ontvangt een startnummer. Kangoeroes en Benjamins ontvangen een speciaal startnummer met hun voornaam op.

Mag de club de disciplines vrij kiezen voor een wedstrijd?

Outdoorwedstrijd: Nee, de club kan voor een wedstrijd enkel kiezen om de disciplines van set 1 of set 2 aan te bieden. Deze liggen vast voor kangoeroes en benjamins. De disciplines voor kangoeroes zijn de tegenhangers van deze voor benjamins, op die manier worden alle disciplines tegelijk aangeboden op alle verschillende standen en kan er tegelijk met 6 groepen gesport worden.
Indoorwedstrijd: Ja, de club kan de disciplines deels vrij kiezen.
Kangoeroes: 30m sprint - ver of hoog - stoten - 10x30m aflossing*
Benjamins: 40m sprint of 40m hindernisloop - ver of hoog - stoten - 10x40m aflossing*
* de organisator mag voor het loop en springnummer vrij kiezen welke het aanbiedt, het blijft wel verplicht om de 3 individuele disciplines + aflossing aan te bieden.

We organiseren een jeugdmeeting kan-min, hoe plannen we een uurrooster op één namiddag?

We hebben enkele voorbeelduurroosters opgemaakt voor verschillende accommodaties. Op basis van deze uurroosters kan je zelf een planning opstellen die het beste bij je eigen mogelijkheden past. Raadpleeg hier de voorstellen. Twijfel je over de opties van je eigen organisatie, neem dan zeker contact op met Liesl: liesl@atletiek.be

Mogen de wedstrijden 30m (KAN) en 40m(H) (BEN) op dezelfde rechte lijn worden ingericht?

Dit is toegelaten onder volgende voorwaarde:
- De organisatie kan dit voldoende vlot organiseren zodat 2 volledig gevulde groepen op een half uur hun 3 loopbeurten kunnen afwerken en waarbij tijdens de laatste loopbeurt de tijd wordt opgenomen voor alle atleten.

In deze organisatievorm kan tegelijk een wedstrijd voor pupillen of miniemen 60m(H)-80m(H)-150m doorgaan.

Er schrijven minder dan 75 kangoeroes of benjamins in voor de wedstrijd, hoe verdelen we de groepen het best?

We streven ernaar om elk kind zoveel mogelijk beweegtijd te geven (= meer pogingen). Dit kan het best in kleinere groepjes. Blijf dus zo lang mogelijk 3 groepjes voorzien. Bij minder dan 30 inschrijvingen (= 10 kinderen per groepje) kan ervoor geopteerd worden om slechts 2 groepen aan te bieden. Herinner dat een groep uit maximaal 25 kinderen mag bestaan en de groepjes zijn best zo gelijk mogelijk verdeeld (vb 25, 24, 24 en niet 25, 25, 23)

We willen meer dan 75 kangoeroes en/of benjamins laten deelnemen tijdens onze wedstrijd, kan dit?

Een groep kan nooit uit meer dan 25 atleten bestaan, het aantal groepen kan wel vermeerderd worden indien je accommodatie dit toelaat. Er kunnen op een standaard atletiekpiste maximaal 6 disciplines tegelijk ingericht worden op de wedstrijdstanden (sprint op de tegenovergestelde rechte lijn): 30m sprint, 40m sprint (met/zonder hindernissen), stoten, slagworp, verspringen en hoogspringen. Kangoeroes en Benjamins werken verschillende disciplines af waardoor alle standen in gebruik zijn. Het toevoegen van een 4de groep is onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk (zie ook volgend punt), dit wordt vooraf met Liesl overlegd (liesl@atletiek.be)

Je kan ook extra capaciteit gecreërd worden door dezelfde wedstrijd twee keer na elkaar te organiseren (zelfde programma aanbieden) of indien de accommodatie meerdere standen dubbel kan gebruiken mag dit ook. Houd er wel rekening mee dat alle atleten van dezelfde categorie bij voorkeur op een gelijkaardige stand hun discipline moeten kunnen afwerken, vb: stoten: iedereen aan een kogelstand. Uitzonderingen hierop worden afgestemd met Liesl.

Aangezien er met voorinschrijvingen gewerkt wordt kan de club vooraf vast leggen hoeveel atleten toegelaten worden, indien er veel inschrijvingen worden verwacht kan overwogen worden om extra capaciteit te creëren volgens bovenstaande mogelijkheden. De organisatie moet hierbij wel afstemmen met de juryaanduider dat er voldoende juryleden voorzien worden alsook dient de organisatie zelf voldoende medewerkers in te schakelen.

Moet er jury voorzien worden?

Ja. dit nieuwe wedstrijdconcept is een echte wedstrijd en daar hoort ook een jury bij. Om het aantal juryleden te beperken rekenen we ook op meer clubmedewerkers om de jury te ondersteunen. Ook trainers en/of ouders zullen een belangrijke functie krijgen bij het begeleiden van de groepjes en/of disciplines maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de juryleden liggen.

De juryleden zijn speciaal opgeleide Kidsjuryleden, voor bestaande juryleden is dit een specialisatieopleiding, voor nieuwe juryleden (vb ouders, trainers, atleten,...) betreft het een opleiding van enkele uren. De opleidingen worden op regelmatige basis aangeboden. Meer info

Zijn er echt zoveel juryleden en medewerkers nodig als omschreven in het draaiboek?

Dit aantal is gebaseerd op een wedstrijd met een maximaal aantal deelnemers (2x3x25 atleten). Het voorzien aantal juryleden en medewerkers is voor de volledige bezetting zeker geen overbodige luxe. Daarbij komt dat zij maar gedurende 2u moeten helpen, en zo verwachten we dat meer mensen bereid zullen zijn om de organisatie te ondersteunen.

Verschillende van deze juryleden en medewerkers kunnen ook nog een taak opnemen tijdens de meeting voor pupillen-miniemen als deze wordt voorzien in het programma. Bekijk hiervoor goed het uurrooster en het programma om te bepalen waar dubbele medewerking mogelijk is. Bespreek dit vooraf ook met de provinciale aanduider zodat er zeker voldoende juryleden worden voorzien maar ook niet meer dan nodig.

Wedstrijden met minder deelnemers kunnen evenwel met minder juryleden en medewerkers georganiseerd worden. Bekijk hiervoor het draaiboek bij de wedstrijdorganisatie.

Resultaten bekend maken, maar niet publiceren, hoe regelen we dat?

Via atletiek.nu kunnen de resultaten van elke discipline eenvoudig worden ingegeven. We publiceren geen wedstrijdresultaten of ranglijsten, maar elk kind kan wel zijn/haar individuele progressie bekijken.

Enkele dagen na de wedstrijd worden de persoonlijke resultaten ook ingeladen in de Spike-app, atleten met een geldig email adres ontvangen een mail om de app te activeren en kunnen zo hun persoonlijke progressie opvolgen. Spike beloont alle atleetjes ook met leuke medailles waar een ludiek filmpje achter zit en tracht zo te motiveren om op regelmatige basis deel te nemen aan een wedstrijd.

Is het dragen van spikes toegelaten?

Het dragen van spikes op de piste is niet toegelaten.

Het geeft weinig meerwaarde aan de atleet en het staat een vlot verloop van de wedstrijd in de weg aangezien de spikes gewisseld moeten worden bij bepaalde disciplines.

Enkel bij veldlopen is het dragen van spikes toegelaten maar zeker niet verplicht!

Mogen niet aangeslotenen nog deelnemen aan de wedstrijden?

Ja, maar zij zullen zich ook op voorhand moeten inschrijven als ze willen deelnemen aan een wedstrijd.

Hieraan zijn mogelijk ook extra kosten verbonden.

Kinderen moeten wel binnen de juiste leeftijdscategorie vallen om te kunnen deelnemen.

Wat met indoorwedstrijden?

Het wedstrijdconcept is ook voor de indoorwedstrijden verder uitgewerkt. Kangoeroes en benjamins kunnen opnieuw deelnemen aan een meerkamp die gebaseerd is op het outdoor concept. De wedstrijd neemt in totaal max. 2uur in beslag. 

Kangoeroes: 30m sprint - ver of hoog - stoten - 10x30m aflossing*
Benjamins: 40m sprint of 40m hindernisloop - ver of hoog - stoten - 10x40m aflossing*
* de organisator mag voor het loop en springnummer vrij kiezen welke het aanbiedt, het blijft wel verplicht om de 3 individuele disciplines + aflossing aan te bieden. De wedstrijd moet ook binnen de 2u afgewerkt worden dus voor zowel KAN als BEN verspringen aanbieden is niet mogelijk indien er slechts 1 verspringbak beschikbaar is!

Wat zijn de minimale voorwaarden om een wedstrijd te mogen organiseren?

Voor een outdoormeeting is een minimum aan atletiekspecifieke accommodatie vereist: verspringbak + aanloopzone, rechte lijn van minimaal 60m bij voorkeur in tartan of sintel. De atletiekdisciplines moeten zoveel mogelijk kunnen worden aangeboden op een accommodatie die herkenbaar is als atletiekterrein. Enkel een grasplein is onvoldoende maar dit kan accommodatie per accommodatie besproken worden.

Indoorwedstrijden kunnen in een sporthal georganiseerd worden indien de loopbanen (minimaal 4) kunnen worden gemarkeerd en er minstens 60m ruimte is om (uit) te lopen. Ook de andere standen moeten veilig kunnen worden opgesteld, met voldoende ruimte rond te stand.
Toeschouwers moeten langs de kant kunnen blijven staan, ze kunnen niet midden in de sporthal komen staan.
Clubs die gebruik kunnen maken van een sporthal nemen best contact op met Liesl (liesl@atletiek.be) om de organisatie van een indoorwedstrijd te bespreken.

Vragen over disciplines
Het meten van resultaten van horizontale disciplines gebeurt op X cm nauwkeurig, hoe moet dit exact geïnterpreteerd worden?

De afstand wordt steeds naar beneden afgerond, dit gebeurt op een speciaal ontworpen meetlint waar de afstanden automatisch per X cm op staan genoteerd. Elke wedstrijdorganisator krijgt een set meetlinten. Neem contact op met Liesl indien de lintmeters nog ontbreken of een nieuwe set bekomen moet worden.

Hoe voer ik het resultaat van het hoogspringen bij kangoeroes in op atletiek.nu?

Op atletiek.nu worden de resultaten tot op een centimeter nauwkeurig ingevoerd. De resultaten bij het hoogspringen worden steeds afgerond. Vb. de best behaalde hoogte van de atleet is 37,5 cm dan voegen we 37 cm in op atletiek.nu.

Wat moeten we doen als een atleet de opgelegde techniek niet correct uitvoert?

De gevraagde technieken zijn eenvoudig maar vragen toch enig leerproces, we verwachten dat de atleten de correcte techniek aangeleerd krijgen op training en kunnen toepassen. Kleine foutjes mogen door de vingers gezien worden maar maak het kind hierop wel attent en tracht bij aanvang van de volgende poging hierop nog eens te wijzen. Bij herhaaldelijk foutieve uitvoeringen is de poging ongeldig.

Ook bij atleten die bewust foutieve technieken gebruiken (vb aanloop gebruiken bij vortex werpen, te ver indraaien bij stoten) wordt na een waarschuwing de volgende poging(en) als ongeldig genoteerd en kan de volledige uitslag geschrapt worden. Dit kan echter alleen indien een atleet weigert om de gevraagde techniek uit te voeren en is niet van toepassing voor atleten die de juiste techniek nog onvoldoende beheersen of dit per ongeluk doen.

Wat bij een valse start?

Maak een onderscheid tussen een atleet die lichtjes beweegt voor het startsignaal of nipt te snel vertrekt ten opzichte van iemand die de start verstoort door onnodige bewegingen of te snel vertrekken.

In het eerste geval kan de race gewoon doorgaan, de atleten zullen dit wellicht toch niet merken. Ook van toepassing in de laatste race met tijdopname.

In het tweede geval stop je de race wel (doe dit door snel na elkaar te klappen met de startklapper) en de atleten terug te roepen. Indien de atleten toch allemaal vertrokken zijn en het stopsignaal niet horen of doorlopen dan mogen ze hun race gewoon uitlopen. Wie wel stopt mag gewoon opnieuw starten (eventueel aansluiten bij de volgende reeks indien er voldoende vrije banen zijn).

Gebeurt dit in de race van de tijdopname en hebben de tijdopnemers geen correcte tijd kunnen opmeten dan laat je de race helemaal als laatste nog eens opnieuw lopen zodat elk kind een tijd toegewezen krijgt.

Waarom worden er geen prestaties opgemeten bij de aflossingsloop en uithoudingsloop?

De einddisciplines zijn vooral bedoeld om het groepsgevoel te versterken.

Bij de aflossingsloop worden de teams door de medewerkers samengesteld en deze kunnen elke wedstrijd volledig verschillen, het heeft dus niet veel zin om het groepsresultaat op te meten omdat je toch geen vergelijking kan maken met andere wedstrijden.

Aangezien jonge atleten nog geen tempo of afstand kunnen inschatten lopen ze het risico om te veel in verzuring te gaan en helemaal stil te vallen. Het belangrijkste op deze leeftijd is vooral de aerobe uithouding en niet de anaerobe weerstand, daarom werken we bij de uithoudingsloop met voorlopers en laten we de atleten pas vrij voor de eindsprint. In dit opzicht is een tijd opmeten dan ook zinloos aangezien het tempo van de voorlopers nooit 100% gelijk kan zijn over verschillende wedstrijden.

Wanneer start de groepsaankoop en hoe lang is deze geldig?

Atletiek Vlaanderen heeft met AMO sport een lokale partner gekozen voor het aanbieden van het wedstrijdmateriaal voor jeugdmeetings met kangoeroes en benjamins.

Dankzij een groepsaankoop kunnen we mooie kortingen aanbieden op de particuliere prijzen.

Daarenboven kunnen we dankzij een projectsubsidie van Sport Vlaanderen ook tijdelijk (tot uiterlijk eind 2024) nog een extra korting aanbieden op de grootste materialen à rato van één per club (of onderafdeling).

Hoe bestellen?

Er kan enkel op aanvraag bij Liesl nog extra materiaal bij besteld worden. 
Bestel in elk geval niet rechtstreeks bij AMO sport want dan kunnen we geen voordeeltarief aanbieden.

Vragen over materialen
Is de groepsaankoop verplicht?

Nee, de federatie geeft de mogelijkheid om in te tekenen op een gezamenlijke aankoop. Elke club kiest zelf of ze hierop intekenen en welke materialen ze aanschaffen. Dankzij subsidies van Sport Vlaanderen kunnen we de grote stuks tijdelijk (tot uiterlijk eind 2024) met een grote korting aanbieden.

Wel belangrijk om weten: om wedstrijden voor kangoeroes en benjamins te kunnen organiseren zijn materialen zoals voorgeschreven in het handboek noodzakelijk.

Wij hebben medecineballen in kleiner formaat dan omschreven in handboek, mogen we deze gebruiken tijdens wedstrijden?

De federatie zal via de groepsaankoop medecineballen aanbieden van 23 cm doorsnede . De club mag medecineballen van 1kg met een minimale doorsnede van minimaal 20 cm gebruiken tijdens wedstrijden.

Moeten we een nieuwe hoogspringmat aankopen voor de wedstrijd hoogspringen benjamins?

De hoogspringwedstrijd voor benjamins mag georganiseerd worden op een hoogspringmat van maximaal 50cm. 
Een (school) turnvalmat kan een interessant alternatief zijn (300 x 200 x 20of30 cm)

Via de groepsaankoop kan een lage hoogspringmat van 400 x 200 x 30cm worden aangekocht, met optie om een onderstel van 10cm bij aan te kopen.
Deze mat is ook uiterst geschikt voor training én wedstrijd bij pupillen (en miniemen), hiermee stimuleer je de kinderen om in schaarsprong te springen waarbij ze veel beter gaan leter afstoten en springen ipv een soort rugwaartse valoverschreiding te doen waarbij amper/niet wordt afgestoten/gesprongen.

Er is geen minimale hoogte bepaalt voor de hoogspringmat maar we adviseren wel om te werken met een mat die bij een val voldoende bescherming biedt aan de atleet. Een dun (school)turnmatje van 5cm is daarom eerder afgeraden. Bij twijfel over de geschiktheid van de mat kan contact worden opgenomen met Liesl

Welke plyoboxen mogen gebruikt worden op de wedstrijden?

De plyoboxen moeten verplicht volgende hoogtes hebben: 7,5cm; 15cm; 30cm en 45cm. De box van 60cm is nuttig als trainingsbox maar is niet noodzakelijk om te gebruiken tijdens wedstrijd.

De boxen moeten van een stevig materiaal zijn, met een plastic hoes (voor de veiligheid). Belangrijk is dat ze ook hun vorm behouden bij veelvuldig gebruik (softboxen zijn vaak iets goedkoper maar slijten wel sneller). Houten of metalen boxen zijn verboden!

We raden aan om voor de aankoop van plyboxen in te tekenen op de groepsaankoop, dan is de nodige kwaliteit gegarandeerd.

De start moet worden gegeven met een startklapper, mag dit ook een elektronisch startpistool zijn dat andere geluiden kan maken naast de klassieke knal?

Dit mag maar het moet dan zeker gaan om een ‘kindvriendelijk’ geluid, de ET mag gebruikt worden voor het resultaat. Indien dit niet mogelijk is dan moet de startklapper gebruikt worden.

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa