Vlaamse Atletiektrainers

De Vlaamse Atletiektrainers (VAT) groepeert de gediplomeerde atletiektrainers in Vlaanderen.
Het secretariaat is gevestigd op de Vlaamse Atletiekliga - Marathonlaan 119c - 1020 Brussel.

Daarnaast is er een trainers - adviescommissie waarvan je de leden hieronder kan terugvinden. Conform aan zijn missie, werking en huishoudelijk reglement heeft de trainerscommissie, vanuit een breed trainersperspectief, een adviserende rol in en rond het algemene beleid van de Vlaamse Atletiekliga. Het volledige document over de missie en de werking vind je hier terug. 

Lid worden van de Vlaamse Atletiektrainers?

Voorwaarden voor aansluiting:

 • lid zijn van de VAL 
 • houder zijn van een atletiekdiploma van de Vlaamse Trainersschool of gelijkgesteld
 • bereid zijn jaarlijks een aantal activiteiten te volgen

Aansluitingsprocedure:

 • het formulier 'aanvraag lidmaatschap' volledig invullen
 • 1 pasfoto's bijvoegen (of via mail versturen)
 • het lidgeld ten bedrage van € 30.55 (nieuw bedrag 2024!) storten op rekening nummer IBAN BE07 4300 0512 9166 van de Vlaamse Atletiekliga - Marathonlaan 119c te 1020 Brussel (Heel wat clubs betalen dit lidgeld voor hun actieve trainers. Informeer hierover even bij je clubbestuur!)

Voordelen voor aangesloten leden:

 • officiële erkenning door de Vlaamse Atletiekliga
 • belangenbehartiging van de atletiektrainer's in het beleid van de Vlaamse Atletiekliga
 • gratis of tegen vermindering deelname aan activiteiten ter professionalisering van alle trainers
 • nieuwsbrief 
 • lidkaart met vrije toegang op alle VAL en KBAB meetings, behalve voor EA en WA-meetings
 • Beperkte financiële ondersteuning bij selectie van een atleet voor een internationaal kampioenschap (onder bepaalde voorwaarden)
 • Beperkte financiële ondersteuning voor het bijwonen van een internationaal congres (met bijkomende voorwaarden)

Heb je hierover nog vragen, dan kan je steeds terecht op het secretariaat van de trainerscommissie bij Sietske

EXTRA: Niet VAL-leden kunnen mits een bijdrage van €52.51 VAT-lid worden én dienen ook te voldoen aan de overige toelatingsvoorwaarden. 

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa