Topsportschool

tss-afstandslopen

Sinds 1 september 1998 heeft Atletiek Vlaanderen twee Topsportscholen, waar jonge talentrijke atleten een waardevolle studie optimaal kunnen combineren met het uitbouwen van hun sportieve carrière. 

Maximale kansen in studie en topsport

De Topsportopleiding biedt:

 • Een volwaardige schoolse vorming (ASO of TSO) in de derde graad van het secundair onderwijs

 • Een topsportopleiding met minstens 12 lesuren atletiek

 • Een medische begeleiding in samenwerking met kiné, voedingsspecialist, dokter, psycholoog, …

 • Een wetenschappelijke begeleiding voor de optimalisering van de trainingsresultaten

 • Een nauwe samenwerking met de persoonlijke trainer uit de club.

Gent: explosieve disciplines

 • Topsportcöordinator KA Voskenslaan: Mevr. Sarah Heirwegh

 • Lesgevers

  • Sprint-horden: Patrick Himschoot - Tom Du Pan

  • Meerkamp: Multidisciplinaire samenwerking olv Sietske Lenchant

  • Polsstokspringen: Steffen Vandermeulen

  • Werpen: Jacqueline Goormachtigh
 • Leerplan

Leuven: afstandslopen

Onderwijs

Binnen het lessenpakket wordt wekelijks een totaal van minstens 12 lesuren vrijgemaakt voor de sportspecifieke trainingen. Dit totaal wordt aangepast in functie van de leeftijd en de evolutie van de atleet. Daarnaast bevat het lessenpakket 20 lesuren algemene vakken. Door een sterk geïndividualiseerde begeleiding tijdens deze lesuren, kan het volledige lessenpakket van de gewone richtingen ASO en TSO afgewerkt worden. De leerlingen moeten dan ook voldoen aan de eindtermen van de richtingen met een klassiek lessenpakket.

De atleten mogen gedurende het schooljaar 40 halve dagen afwezig zijn voor het bijwonen van wedstrijden, stages, trainingen… georganiseerd door Atletiek Vlaanderen. Naast hun sportspecifieke begeleiding worden de leerlingen bij deze gewettigde afwezigheden ook opgevangen en begeleid in hun studies.

Met het ASO diploma heb je voldoende bagage voor: studies op universitair en niet-universitair niveau : lichamelijke opvoeding, kiné, biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde,…Bachelor L.O. of algemene vakken(kleuter) onderwijzerverpleger, …

Met het TSO diploma heb je voldoende bagage voor: Bachelor-onderwijs, (kleuter) onderwijzer, verpleger, tewerkstelling in gemeentelijke sportdiensten,…

Selectieprocedure

Volgende stappen dienen doorlopen te worden:

 • Selectie voor talententraject
 • Informatiesessie + training

 • Deelname aan selectietesten (beoordelen of jouw dossier voldoet aan de instapcriteria)

 • Eventueel behalen van een prestatienorm (tem 15/8)

 • Goedkeuring selectiecommissie

 • Medisch onderzoek

De atleten die wensen in te stappen in de topsportschool dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 3de graad: gunstig geëvalueerd worden in sportief profiel in combinatie met trainingshistorisch profiel, mentaal profiel en prestatieprofiel.

Meer informatie over de instapvoorwaarden vind je in de volledige selectieprocedure en -criteria.

Voorafgaande opmerking:Indien men op verder dan 40km van de school woont of de reistijd van thuis tot op school niet in maximum 1 uur kan afgelegd worden, is men VERPLICHT gebruik te maken van het internaat deels om praktische maar vooral om sportieve- en studieredenen. Meerkampers in de 3de graad van de Topsportschool dienen VERPLICHT gebruik te maken van het internaat.

Kostprijs

Externaat: € 900/schooljaar voor de sportspecifieke begeleiding, gezamenlijke verplaatsingen, kledij en minimaal twee stages.

Internaat: voor de internaten dient men bijkomend een bedrag van ongeveer € 16.-/dag te betalen.

Interesse?

Neem contact op met Owen Malone.

 

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa