Regionale werking voor cadetten

Regionale werking voor cadetten 2023-2024: focus op talent

Na een evaluatie van de eerste jaren regionale werking waarin we zowel de sterke kanten als werkpunten onder de loep hebben genomen, gaan we onze inspanningen voor de topsportwerking bij de cadetten nog meer concentreren met als krachtlijn ‘Focus op talent’. Enerzijds gaan we enkel nog inzetten op de speerpuntdisciplines van het topsportbeleid om zo talentvolle atleten en hun trainers doorheen hun hele topsporttraject te kunnen ondersteunen en begeleiden.

Daarnaast gaan we voor een gerichtere aanpak per discipline: voor disciplines met een reeds uitgebreid netwerk aan trainers (vb. sprint en afstandslopen) zullen we 4 trainingsdagen voorzien waar we veel intensiever met deze atleten en hun coaches willen werken door het aanbieden van trainingen, metingen en interactieve sessies. Voor disciplines die voorlopig minder ontwikkeld zijn in Vlaanderen (vb. polsstok en speer) gaan we naast deze trainingsdagen regelmatige trainingen organiseren om een meer continue meerwaarde te kunnen betekenen voor het trainingsprogramma van de atleet.

Naast talentvolle atleten willen we ook talentvolle coaches in onze werking betrekken of betrokken houden om zo verder het niveau in onze clubs te versterken, ook hier vormen samenwerking en overleg de basis voor later succes.

De selectie voor deze regionale werking maken we midden september op basis van wedstrijdprestaties bij de tweedejaarsminiemen en eerstejaarscadetten (de atleten die momenteel in de regionale werking zitten krijgen geen automatische herselectie, zij moeten ook voldoende wedstrijdresultaten voorleggen). Op de eerste trainingsdag in het herfstverlof nemen we testen af die ons extra informatie kunnen verschaffen over hun potentieel en informeren we hen over de trajecten in de werking.

Voor de atleten die instappen in de regionale werking verwachten we een engagement van atleet en coach voor alle activiteiten binnen de werking, maar ook deelname aan wedstrijden en kampioenschappen in de gekozen discipline.

Na de regionale werking voor cadetten kunnen de atleten vanaf scholier geselecteerd worden voor de ontwikkelingsprogramma’s in de speerpuntdisciplines, waar de samenwerking en omkadering nog verder uitgediept en geïntensifieerd worden om een optimaal trainingsprogramma te kunnen uitbouwen in functie van later topsportsucces.

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa