08/11

World Athletics herziet definitie internationale wedstrijden

logo-wa
De “World Ranking Competitions” zijn vanaf 1 januari 2023 een overkoepelende categorie van wedstrijden die wereldwijd alle internationale wedstrijden omvat, op alle niveaus, die resultaten kunnen leveren die volledig in overeenstemming zijn met de regels en voorschriften van World Athletics.

World Athletics zal alleen wedstrijden als reglementair erkennen, en dus alleen de resultaten verwerken voor die wedstrijden waarvoor een aanvraag is ingediend volgens de procedures en tijdschema's uiteengezet binnen het uitgewerkt kader.

De resultaten van alle andere wedstrijden waarvoor geen aanvraag is ingediend voor erkenning als “World Ranking Competition”, ook al zijn deze volledig georganiseerd in overeenstemming met de WA Reglementen, worden niet meer erkend door World Athletics en European Athletics. Dit wil dus zeggen dat daar behaalde resultaten door WA en EA niet meer aanvaard worden als gelukte minima voor deelname aan OS, WK en EK en ook niet meer hernomen worden in de ranglijsten.

Procedure voor erkenning door de KBAB (VAL & LBFA) als “World Ranking Competition”
De organiserende vereniging dient bij aanvraag van zijn wedstrijden (zowel voor winter- als voor zomerseizoen) aan de VAL/LBFA te melden of zij de wedstrijd willen erkend zien als World Ranking Competition. In uitzonderlijke gevallen kan tot 70 dagen voor de wedstrijddatum een bijkomende aanvraag tot erkenning van wedstrijd of wedstrijdproef geformuleerd worden aan de federatie.

Voor de indoormeetings t.e.m. 28 februari 2023 dient door de clubs geen aanvraag ingediend te worden. De federatie vraagt de erkenning aan als “World Ranking Competition” voor alle indoormeetings.

Het volledige document kan je hier nalezen.