01/04

Vluchtelingen welkom in de atletiek!

belgaimage-66581995-full

Vluchtelingen welkom in de atletiek!

Naar aanleiding van de recente vluchtelingenstroom besliste Atletiek Vlaanderen om gedurende dit sportjaar de ledenbijdrage voor vluchtelingen kwijt te schelden.

De Vlaamse atletiekverenigingen kunnen zonder zorgen hun gemeente helpen om vluchtelingen op te vangen en via sportactiviteit de integratie mee bevorderen. De federatie zorgt voor een volwaardige sportverzekering en biedt deze voor dit sportjaar gratis aan. Geïnteresseerde verenigingen dienen hiertoe de deelnemers enkel als vluchteling te registreren in het ledenbestand. Er is geen administratieve last.

Onze federatie heeft al langer een laagdrempelig aanbod om personen uit kansengroepen (nieuwkomers, mensen in armoede, vluchtelingen, ...) sociaal te integreren via sport: Start2Run activiteiten, laagdrempelige jeugdtrainingen en andere atletiekactiviteiten kunnen zowel materieel, fysiek als organisatorisch haalbaar aangeboden worden voor mensen uit die doelgroepen.

Via het Europees project Run Free maakt de federatie werk van inclusie van vluchtelingen via loopgroepen.
In dat kader werd recent ook nog een oproep gericht naar de clubs om kledij in te zamelen.
Niet minder dan 35 verenigingen hebben al een pancarte aangevraagd en zullen hun bijdrage leveren in dit project!
Meer info: wim@atletiek.be 

De Vlaamse Sportfederatie voorziet organisatorische ondersteuning voor de clubs die vluchtelingen willen integreren.
De eerste info kan je hier lezen. Tijdens de komende weken zal die nog verder geactualiseerd worden.