25/09

met 300.000 aan de start

vvwk

met 300.000 aan de start

Het ziet er naar uit dat de 31ste editie van de Vlaamse Veldloopweek opnieuw een recordeditie zal worden: meer dan 300.000 scholieren werden aangemeld voor de verschillende veldlopen die deze week in het lager- en het secundair onderwijs zowel binnen als buiten de schooluren georganiseerd worden.

Het is Moev, de vroegere Stichting Schoolsport, die instaat voor de organisatie van deze gigantische atletiekpromotie.
Samen met Sport Vlaanderen, alle gemeentelijke sportdiensten, de atletiekverenigingen én met de financiële steun van schoenen Torfs slagen ze er dit jaar in om in meer dan 300 gemeenten een organisatie op touw te zetten.

Voor vele jongeren is het de eerste stap in de richting van atletiekbeoefening in clubverband. Verschillende van onze topatleten kwamen ooit via een scholenveldloop voor het eerst in aanraking met atletiek.

Om de traditionele veldlopen in een moderner kleedje te steken worden meer en meer trails georganiseerd. Met strobalen worden hindersnissen gecreëerd, de kinderen worden door een tunnel met waterbellen geloodsd of lopen doorheen een sporthal. Het kan allemaal, de plezierbeleving staat centraal!

We danken de vele atletiekvrijwilligers die tijdens deze week opnieuw hun steentje bijdragen om dit uniek samenwerkingsproject te realiseren.