13/05

Vlaamse Atletiekliga wordt Atletiek Vlaanderen

webatletiek-logo-pos-rgb

Ons nieuwe logo.

De Vlaamse Atletiekliga heeft vanaf nu een nieuwe naam: Atletiek Vlaanderen. Het zal uiteraard eventjes wennen zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe naam snel ingeburgerd zal raken.

In navolging van de overheidsdienst Sport Vlaanderen en diverse andere sportfederaties zoals o.a. Tennis Vlaanderen en Basket Vlaanderen wordt de Vlaamse Atletiekliga omgedoopt tot Atletiek Vlaanderen. Ook het logo van de federatie werd lichtjes aangepast (zie foto). De algemene vergadering van 23 maart 2024 gaf zijn goedkeuring om onze federatie na 46 jaar een nieuwe naam toe te kennen.  

Waarom een nieuwe naam?

Met de naamsverandering streven we naar duidelijkheid en herkenbaarheid. De nieuwe naam, Atletiek Vlaanderen, is duidelijker en meer herkenbaar voor zowel leden als het bredere publiek. Het benadrukt de focus op atletiek in de regio Vlaanderen. Een beknopte en krachtige naam zoals Atletiek Vlaanderen kan helpen bij de internationale communicatie en samenwerking met andere atletiekorganisaties wereldwijd.

Een nieuwe naam biedt mogelijkheden voor frisse marketing- en brandinginitiatieven, waardoor de zichtbaarheid van de organisatie wordt vergroot en nieuwe doelgroepen worden aangetrokken. Een meer generieke naam zoals Atletiek Vlaanderen kan ook flexibiliteit bieden voor toekomstige ontwikkelingen en uitbreidingen binnen de organisatie, zonder de beperkingen van een meer specifieke naam. De term "Vlaanderen" verwijst (meer dan het adjectief "Vlaams") naar de gehele Vlaamse gemeenschap, inclusief atleten, coaches en supporters van diverse achtergronden en regio's. Het kan een gevoel van eenheid en verbondenheid bevorderen binnen de Vlaamse atletiekgemeenschap. 

Wel werd beslist om de afkorting VAL te behouden en dit vooral ook om praktische redenen en omdat deze afkorting goed ingeburgerd is bij de leden, en omdat een afkorting zoals 'AV' voor verwarring kan zorgen.