18/04

Verduidelijking nieuwe jeugdreglementen

sport-atletiekpiste4
Nog even wat verduidelijking van de nieuwe jeugdreglementen, deze zijn van toepassing vanaf het zomerseizoen 2018.

De volledige correcte Nederlandstalige tekst van de nieuwe reglementen is terug te vinden op de website van Atletiek Vlaanderen.

Estafettewedstrijden 4x80 en 4x60

Vanaf heden is elke aflossingszone 30m lang ipv 20m. Het huidige begin van de aflossingszones is gelijk aan de vroegere start van de inloopzones. De stok kan over de volledige lengte van deze zone worden doorgegeven. Er is geen aanloopzone meer.
De federatie raadt aan om de start van de aflossingszone aan te duiden met een volle lijn indien dit niet het geval zou zijn.

Talmtijden

De IAAF heeft de talmtijden bij de Alle Categorieën korter gemaakt.
In de praktijk betekenen de verkorte talmtijden dat er in de jeugdreeksen bij het hoogspringen en polsstokspringen vanaf heden slechts tweemaal mag gestart worden aan de aanloop binnen één poging. Bij de tweede ‘weigering’ wordt de poging als ongeldig beschouwd.

Afstootplank

De benjamins dienen bij het verspringen af te stoten op dezelfde wijze als alle andere categorieën, d.w.z. voor de plasticine. Bij een afstoot in de plasticine of tussen de plasticine en de verspringbak zal de poging als ongeldig beschouwd worden.
Bij de benjamins wordt nog steeds de afstand gemeten vanaf de afstootplaats.