28/12

VAL zet in op vorming van vertrouwenspersonen in de clubs

ethiek

VAL zet in op vorming van vertrouwenspersonen in de clubs

Atletiek Vlaanderen krijgt steeds meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt in de clubs. Vaak gaat het over milde feiten van verbaal, fysiek, mentaal of seksueel ongepast gedrag waarbij een gesprek, goede afspraken, controle en afbakening van handelingen volstaan om tot een concensus te komen.

Idealiter worden deze meldingen behandeld door de vertrouwenspersoon in de club. Daarom zetten we in '24 extra in op de vorming van deze personen door enerzijds regionale basissessies te voorzien en anderzijds online sessies te organiseren zodat iedereen de gelegenheid heeft om zich (verder) te bekwamen.

Het is overigens niet alleen nuttig voor vertrouwenspersonen om op de hoogte te zijn van de criteria waarop we ons baseren om grensoverschrijdend gedrag te beoordelen en te behandelen: ook bestuurders, trainers en zelfs atleten hebben een taak om waakzaam te zijn en vooral niet weg te kijken indien zich feiten voordoen die niet gepast zijn.
Iedereen is dus welkom tijdens de opleidingssessies.

Alle bijscholingssessies kan je terugvinden in de bijscholingskalender. We vragen om één week uiterlijk vooraf aan te melden zodat we weten of een sessie al dan niet kan doorgaan, maar jouw voorkeuren kan je alvast registreren via de Formdesklink.