02/09

Prijs voor Jonge Leeuw Liese Schroven

jury-met-winnaars

Prijs voor Jonge Leeuw Liese Schroven

Na één jaar werking ontving Liese Schroven/VAC voor haar Jonge Leeuwenproject vandaag de prijs voor beste project gericht naar clubcultuur.

Liese werkte tijdens het afgelopen jaar een project uit om de Nederlandse taal te stimuleren tijdens atletiektrainingen.

Het is uit een eigen ervaring als jeugdcoördinator bij Vilvoorde AC dat ik vaststelde dat veel trainers problemen hadden met anderstalige jongeren doordat ze meer tijd vragen om oefeningen uit te leggen, ten nadele van de beweegtijd”, aldus Liese. “Daarom wilden we een ondersteunende tool creëren voor anderstalige jongeren. Op basis van een woordenlijst die de trainers opstelden maakten we een memoryspel met woordkaarten en daarnaast spelvormen waarin deze kaarten ook gebruikt worden. De spelvormen worden vooral bij de opwarming en de cooling-down ingezet. Het memoryspel krijgen de kinderen mee naar huis zodat ze samen met de familie nog verder blijven oefenen. Daarnaast krijgen de trainers een opleiding om meer taalgericht aan de slag te gaan. Daarvoor werken we samen met vzw De Rand.”

SporTaal is uiteindelijk een product geworden waarmee niet alleen atletiektrainers van jongeren maar ook begeleiders van anderstalige volwassenen en leerkrachten LO in schoolverband aan de slag kunnen. De tool zal door de Vlaamse Atletiekliga ingediend worden als kansengroepenproject zodat hij verder kan uitgewerkt worden en kan verspreid worden bij alle atletiekverenigingen.

Liese was de eerste Jonge Leeuw die deelnam aan dit nieuwe project van de Vlaamse Sportfederatie.

Ook in 2023 willen we als federatie met een Jonge Leeuw aan de slag gaan. De projecten kunnen een zeer verschillende invulling hebben en kunnen zowel organisatorisch, gericht naar communicatie als sporttechnisch gericht zijn. Het doel is dat ze een meerwaarde bieden voor de clubwerking en bij uitbreiding voor de hele federatie en sportwereld.

Jonge Leeuwen zijn tussen 16j en 25j. Ze worden begeleid door een federatiebuddy.

Ben jij onze volgende Jonge leeuw? Neem contact op met Paula Vanhoovels via paula@atletiek.be – 02/474 72 22. We bekijken samen de mogelijkheden van jouw project!

Meer info over het Jonge Leeuwenproject: https://jongeleeuwen.be/