07/06

Oproep kandidaten atletencommissie

nad-1431-min
Gezocht: Geëngageerde atleten met ideeën voor de adviescommissie atleten! De commissie richt zich tot modale atleten, aangezien er al een topsportcommissie bestaat. Wil jij graag advies geven over het beleid van de Vlaamse Atletiekliga? Stel je dan kandidaat voor onze atletencommissie.

De atletencommissie is een adviescommissie en vergadert over onderwerpen die voor de doelgroep belangrijk zijn. De commissie kan hierover adviezen bezorgen aan de bevoegde beleidscommissie en/of de raad van bestuur. De Raad van Bestuur of de beleidscommissies kunnen ook advies vragen over onderwerpen die hen aanbelangen. Het engagement voor de atletencommissie loopt over een termijn van twee jaar en op de eerste vergadering wordt een voorzitter verkozen.

Voorwaarden

Om in aanmerking tot komen voor de atletencommissie moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

  • In het huidige of vorige seizoen over een startnummer beschikken.
  • Tussen 16 en 34 jaar oud zijn.
  • Niet op de elitelijst voorkomen in de afgelopen twee jaar.
  • Belgisch onderdaan zijn of in België geboren zijn en minstens tien jaar in België wonen.
  • Over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken.

De leden worden door de Raad van Bestuur aangeduid voor een periode van twee jaar, daarbij zal rekening gehouden worden met een zo goed mogelijk spreiding over de verschillende disciplinegroepen.

 

Stel je kandidaat

Heb je interesse om advies te geven over het beleid van de Vlaamse Atletiekliga? Stel je dan kandidaat als lid van de atletencommissie door het ingevulde Curriculum Vitae (CV) door te mailen naar josefien@atletiek.be. De uiterste deadline is donderdag 15 juni.