24/08

vorming Begeleider G-atletiek - najaar Antwerpen

g-begeleiding

Word Begeleider G-atletiek - najaar Antwerpen

Wil je atleten begeleiden met een verstandelijke beperking? Dan is deze korte opleiding ideaal om de specifieke noden en vaardigheden te leren kennen en toepassen.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar begeleiders van atleten met een verstandelijke handicap en/of met autisme.
Minimumleeftijd: 16 jaar worden in het jaar van de opleiding

Doelstelling

De cursist leert

 • hoe de G-werking gestructureerd is in Vlaanderen en je een G-werking in de club kan uitbouwen
 • een trainingssessie voor te bereiden
 • rekening te houden met de specifieke behoeften van atleten met een verstandelijke beperking en/of autisme
 • rekening te houden met de basisprincipes in atletiek en de organisatorische behoeften van de doelgroep
 • de principes van een G-recrea en hoe deze kan georganiseerd worden

Inhoud

De opleiding omvat 8u, gespreid over 1 online sessie en 2 praktijksessies

Tijdens de opleiding leer je hoe je spelenderwijs de beginselen van de atletiek kan aanbrengen en wordt aandacht besteed aan de specifieke communicatie en organisatievormen die nodig zijn bij de begeleiding van deze doelgroep.

De principes van de G-wedstrijden worden toegelicht en je leert hoe je zelf een G-recrea kan organiseren.

Vakken

 • Theorie van de G-atletiek 2u online
 • Spel- en oefenvormen gericht naar basisvaardigheden in de G-atletiek 3u
 • Didactische oefeningen (met de doelgroep) 3u                                                                                                                       

Evaluatie

De cursist wordt tijdens de opleiding geëvalueerd tijdens de praktische oefeningen. De evaluatie is gericht naar

 • Communicatievaardigheden (informeren, motiveren, feedback geven, …)
 • Organisatievaardigheden
 • Toepassen van geschikte spelvormen volgens de doelstelling van de training

Cursisten die positief geëvalueerd worden ontvangen het attest van Begeleider G-Atletiek.

Inschrijving

De inschrijving gebeurt via de webshop van Atletiek Vlaanderen

Deelnameprijs: € 50

Meer info

Paula Vanhoovels – paula@atletiek.be – 02/474 72 22