08/03

Officiële berichten - 8/3/2019

logo val

ALGEMENE VERGADERING VAN 23 MAART 2019 TE HASSELT

Vorige week zijn de stemkaarten + kaarten voor afgevaardigden zonder stemrecht met de post verstuurd. Gelieve deze stemkaarten en volmachtkaart(en) te gebruiken en VOLLEDIG INGEVULD mee te nemen naar de Algemene Vergadering.

OPROEP STEMBUREAU AV

Tijdens de Algemene Vergadering van zaterdag 23 maart 2019 te Hasselt zal er elektronisch gestemd worden. Voor het stembureau zijn we nog op zoek naar 2 stemopnemers.

De procedure wordt voorafgaandelijk in de burelen van de federatie overlopen. Verwachte aanwezigheid op de dag van de AV: 9u00 – max. 15u00. Gelieve kandidaturen door te mailen naar Josefien.

WIL JE CLUBJURYLID WORDEN?

Meer info kan je hier terugvinden.

BESCHIKBAARHEID TOPSPORTHAL

De Topsporthal in Gent is niet beschikbaar op vrijdag 15/3 en zaterdag 16/3.

SAMENWERKING IN DE ONTWIKKELING VAN EEN VLAGGENSYSTEEM OP JONGERENMAAT

Het Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) ontwikkelt de komende maanden een nieuw vlaggensysteem rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport op maat van jongeren. Hiervoor hebben zij jouw hulp nodig!

Kan jouw vereniging een groep gemotiveerde jongeren (12j-18j) samen krijgen om met ICES aan de slag te gaan? Tussen half april en eind mei komt ICES langs in jouw sportclub om twee uur in gesprek te gaan over de situaties in het Vlaggensysteem.

Interesse? Schrijf je dan als de bliksem in voor de focusgroepen: marie@ethischsporten.be of neem hier een kijkje voor meer info.

VERSLAGEN

Je kan het verslag van de vergadering van de beleidscommissie recreatie van 4/2 terugvinden op onze website