06/01

Officiële berichten - 6/01/2017

logo val

KANDIDATUREN RAAD VAN BESTUUR (art. 13 Statuten en art 2.1.2 H.R.)

Wat? Kandidaturen voor bestuurslid (categorie 2) dienen te worden ingediend bij Atletiek Vlaanderen, tot en met 18 januari 2017.

Hoe? Door zijn vereniging bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding (via email aan Josefien) worden voorgedragen als kandidaat. Hierbij wordt tevens een overzicht van de nevenfuncties en andere relevante biografische informatie over de kandidaat-bestuurder opgevraagd.

Wie? De kandidaturen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Belgisch onderdaan zijn, of
 • In België geboren zijn en minstens 10 jaar in België wonen
 • Over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken, (uitgezonderd politieke rechten voor wat de buitenlanders betreft die voldoen aan punt 2
 • Bestuurslid zijn van een vereniging van de VAL (of minstens 8 jaar bestuurder van een vereniging van de VAL geweest zijn)
 • Voldaan hebben aan alle financiële verplichtingen ten overstaan van de VAL

          Kunnen geen bestuurder zijn:

 • werknemers met ten minste 10% tewerkstelling en hun familieleden in de eerste graad;
 • personen met een functie in een bedrijf dat een structurele financiële of commerciële relatie heeft met de VAL;
 • personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen veroorzaken;
 • personen die een kostenvergoeding krijgen van de VAL. (uitgezonderd de onkostenvergoeding als bestuurder) groter dan het maximaal bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers (in 2016: 1308,38 euro).
 • Personen die een vergoeding (uitgezonderd terugbetaling van reële onkosten) krijgen van de VAL groter dan 2500 euro.

 

NIEUW VERSLAG RVB ONLINE

Het verslag van 28 november 2016 staat vanaf heden online.

 

SELECTIECRITERIA WK TRAIL – BADIA PAGLIA (ITA) 10 JUNI 2017

 • De selectie zal gebeuren op basis van prestaties tijdens internationale Trail-wedstrijden in de periode 1/1/2017 – 7/5/2017 (incl.).
 • Om in aanmerking te komen voor dit WK, moeten VAL-atleten hun kandidatuur indienen bij Roger Igo vóór 31/1/2017
 • In de kandidatuurstelling moet duidelijk vermeld staan aan welke Trails de atleet zal deelnemen in de selectieperiode.
 • De definitieve selectie zal gebeuren op 8/5/2017