04/11

Officiële berichten - 4/11/2022

logo val

KANDIDATUREN PC - VERKIEZINGEN JANUARI 2023

Door de vereniging te worden ingediend: bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding (via mail) aan Josefien uiterlijk 30 november 2022.
Verkiesbare functies per provincie:

ANTWERPEN                                        
3 leden met een mandaat van 1 jaar
5 leden met een mandaat van 3 jaar                    

VLAAMS-BRABANT                                
2 leden met een mandaat van 1 jaar
5 leden met een mandaat van 3 jaar

LIMBURG
5 leden met een mandaat van 3 jaar

OOST-VLAANDEREN
1 lid met een mandaat van 1 jaar
5 leden met een mandaat van 3 jaar

WEST-VLAANDEREN
3 leden met een mandaat van 1 jaar
5 leden met een mandaat van 3 jaar

HERINNERING VERPLICHTE FUNCTIES - ALABUS

In het tabblad ‘Vereniging / Functies’ moet iedere club zelf zijn bestuur up-to-date houden. Er zijn drie verplichte functies die je als club moet doorgeven: voorzitter, secretaris en penningmeester. Gelieve na te kijken of deze drie functies binnen jullie club nog correct zijn in Alabus.