30/11

Officiële berichten - 30/11/2022

logo val

FEDERALE KALENDER ZOMER 2023

De data van de Athletics Classic Meetings werden toegevoegd:

 • MA 1/5: ACHL
 • ZA 24/6: ACW
 • ZO 25/6: DUFF
 • DI 11/7: RIEM
 • ZA 9/9: DEIN

 

EXTRA OPROEP ADVIESCOMMISSIE TRAINERS

De raad van bestuur roept EXTRA kandidaten op voor een nieuwe termijn van de:

 

Adviescommissie TRAINERS (2 jaar)

De trainerscommissie groepeert enerzijds de gediplomeerde atletiektrainers in Vlaanderen, maar fungeert anderzijds ook als adviescommissie voor Atletiek Vlaanderen. Meermaals per jaar wordt er een gezamenlijk overlegmoment gepland (fysiek of digitaal) om, op vraag en/of eigen initiatief, agendapunten door te spreken en formeel advies te geven aan de federatie.

Deze adviescommissie bestaat momenteel uit een bestuur van een 10-tal leden. Om goed en uitgebreid advies te kunnen verlenen, is het belangrijk om een zo breed mogelijk scala aan trainers te betrekken. Daarom zijn we op zoek naar trainers die maar al te graag willen zetelen in de trainerscommissie en die voldoen aan het profiel van trainers die we niet/te weinig hebben in de commissie!

Welke trainers zoeken we?

 • recreanten trainers (andere specialisatie dan halve fond/fond)
 • jeugdtrainers (KAN-MIN)
 • competitietrainers (CAD+) voor de disciplinegroepen spurt/horden, springen en werpen
 • trainers van mastercategorieën (recreatief en/of competitief)

Zowel jonge als oude, en vrouwelijke als mannelijke trainers zijn zeker welkom!

Indienen bij josefien@atletiek.be

 

HERINNERING: KANDIDATUREN PC - VERKIEZINGEN JANUARI 2023

Door de vereniging te worden ingediend: bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding (via mail) aan josefien@atletiek.be uiterlijk 30 november 2022.

Verkiesbare functies per provincie:

 

ANTWERPEN                                        

3 leden met een mandaat van 1 jaar
5 leden met een mandaat van 3 jaar                    

VLAAMS-BRABANT                                

2 leden met een mandaat van 1 jaar
5 leden met een mandaat van 3 jaar

LIMBURG

5 leden met een mandaat van 3 jaar

OOST-VLAANDEREN

1 lid met een mandaat van 1 jaar
5 leden met een mandaat van 3 jaar

WEST-VLAANDEREN

3 leden met een mandaat van 1 jaar
5 leden met een mandaat van 3 jaar

 

Traject G-ledenwerving

Wil je in jouw club ook een G-sport werking opstarten of die werking optimaliseren? Dan kan je deelnemen aan het traject “G-Ledenwerving” van G-Sport Vlaanderen.

Meer info over het traject vind je hier terug. In bijlage een tijdlijn.
Dat traject wordt ook uitgelegd in drie korte online infosessies (3/12 om 10u,  7/12 om 15u en om 20u). Daar hoor je hoe het verloop eruit zal zien, waarna je kan bepalen of het iets voor jouw club is. De begeleiding is volledig gratis en vraagt enkel het engagement van de club! 

Meer info: Elien Moerman, G-Sport Vlaanderen, 09 243 11 74 - 0473 80 78 88

 

G-sport werkingen clubs

Om het G-sportaanbod van onze clubs te promoten en bekend te maken bij het brede publiek bestaat een centrale databank van G-Sport Vlaanderen waar geïnteresseerden alle informatie terug kunnen vinden.
We willen de gegevens van onze atletiekverenigingen in deze databank updaten en vragen daarom aan elke vereniging die een atleet met een verstandelijke beperking of met autisme of met een visuele of fysieke beperking wil opnemen in de werking om dat te melden door volgende informatie door te geven:

 • Naam van de G-contactpersoon (= de persoon waar een nieuwkomer terecht kan met vragen over de G-werking in de club)
  • gsm/tel contactpersoon
  • email contactpersoon
 • Locatie van de trainingen waar G-atleten terecht kunnen (bv. in een specifieke onderafdeling?)
 • Doelgroep = verstandelijke beperking / autisme / fysieke beperking staand / fysieke beperking zittend / visuele beperking / auditieve beperking
 • Leeftijd van de doelgroep die welkom is

Gelieve bovenstaande informatie uiterlijk 7/12 te bezorgen aan Paula Vanhoovels, paula@atletiek.be

 

G-veldopen en AMH-veldlopen tijdens het provinciaal kampioenschap veldlopen (14-15/1/2023)

De afgelopen jaren zagen we dat verschillende provincies ter gelegenheid van hun provinciaal kampioenschap veldlopen ook een recreatieve G-veldloop voorzien. Deze is bedoeld voor atleten met een beperking die niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de gewone wedstrijden of aan een echt AMH-kampioenschap. We vragen dan ook om een kortere afstand te voorzien (ong. 1000m) en hen in het begin van het programma te laten lopen zodat het parcours nog niet teveel omgewoeld is. Vaak zijn ze immers ook psychomotorisch niet sterk. Vrouwen en mannen kunnen samen lopen, alle leeftijden ook samen. ALLE atleten met een beperking kunnen hieraan deelnemen, zowel verstandelijke (klasse 21), autisme (klasse 81), als atleten met een auditieve, visuele of fysieke handicap (geen wheelers). Dit is een recreatieve loop, een uitslag mag maar moet niet. We vragen om geen podium te voorzien, noch medailles.


Anderzijds kan ook een AMH-veldloop mét podium georganiseerd worden. Daar kunnen atleten met autisme (klasse 81) NIET aan deelnemen omdat het nog steeds geen internationaal erkende G-klasse is en er bijgevolg geen kampioenschappen voor voorzien worden. De wedstrijdafstanden mogen hiervoor langer zijn: ong. 1,5 à 2km voor de vrouwen en 2,5 à 3km voor de mannen.

 

VERSLAGEN

Het verslag van de Raad van Bestuur van 24 oktober staat online